На 8-ми юнди 2016г. от 16:00 в сградата на ВУЗФ ,София се проведе церемонията по награждаване в конкурса за студенти Млад Одитор.

Конкурсът се организира за пета поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита в обществото.

Между поканените официални гости бяха Диана Йорданова /народен представител, Зам. председател на комисията по бюджет и финанси/, Цветан Цветков /Председател на Сметна палата/, Весела Караиванова /Подуправител на НОИ/, Ваня Донева/Председател на Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори/, Бойко Костов /Председателя на ИДЕС/, Емил Евлогиев /Зам. Председател на УС на ИДЕС/, Велин Филипов/Зам. Председател на УС на ИДЕС/, Валя Йорданова / Зам. председател на УС на ИДЕС/,Венцислав Георгиев /Директор на АДФИ/, Людмил Спасов /Заместник-председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България /ИВОБ/, Денислав Соколов /член на Управителния съвет на ИВОБ/, Проф. д-р Лалко Дулевски / председател на Икономически и социален Съвет/, Проф. Нено Павлов /зам.-председател на Икономически и социален съвет/, Ралица Агайн-Гури /заместник-председател на КФН/, Владимир Савов / заместник-председател на КФН/ , Борис Грозданов /председател на Фискален съвет/, Любомир Дацов, Юнал Тасим и  Дора Андреева – членове на Фискалния съвет, Кръстьо Петков, председател на Съюза на икономистите в България  и  др.

Събитието беше открито от доц. Григорий Вазов, ректор на Висше училище по застраховане и финанси, г-жа Димитрина Захаринова управляващ съдружник на Специализирано одиторско предприятие „Захаринова и партньори“ ООД, както и представители на комисията по оценяване.

Петото издание на националния конкурс за студенти  „Млад одитор“ започна на 14 март. Участниците преминаха през три етапа: регистрация по  документи; решаване на тест и казус. В тазгодишното юбилейно издание участие взеха над 150 студента от 18 висши училища в България.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *