Над 13 000 деца са подкрепени чрез проектa “Европейска гаранция за детето”

Социалните услуги за най-уязвимите деца и семейства, апробирани в рамките на пилотния проект Европейска гаранция за детето в България, ще получат устойчивост и ще могат да бъдат финансирани през нова операция „Бъдеще за децата“ по програма „Развитие на човешките ресурси“, за която са предвидени близо 82 милиона лева. Пилотните дейности по подобряване на приобщаващото образование ще могат да бъдат финансирани през програма „Образование“, по която са отделени около 200 милиона лева за „Европейската гаранция за детето“.

Това стана ясно по време на заседанието на Националния съвет за координация и наблюдение, създаден в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България. Съветът се събра на заседание на 24 юни 2022 г. в Министерството на труда и социалната политика. В заседанието участваха Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика и национален координатор за Европейската гаранция, Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България, Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката, д-р Петър Грибнев, заместник-министър на здравеопазването, както и експерти от други институции.

Това са средствата само за най-таргетираните мерки в сферата на „Европейската гаранция за детето“. Ангажиментът на Министерството на труда и социалната политика надхвърля значително обхвата на тези мерки, като целта ни е да имаме широк набор от свързани дейности, даващи резултат“, заяви по време на срещата Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика и национален координатор за Европейската гаранция за детето.

Общо 13 180 деца и 5357 родители са подкрепени чрез пилотния проект Европейска гаранция за детето в България от началото на проекта през октомври 2020 г. до март 2022 г. Проектът е финансиран от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ.

Европейската гаранция за детето“ е всеобхватна инициатива и пилотният проект показа нейния потенциал за преодоляване на бариерите пред достъпа до основни услуги за децата в най-неравностойно положение в България“, заяви по време на срещата представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *