Наградиха първите български проекти, лауреати на Европейската награда за иновативно обучение

0

На 30 септември 2021г. в залата на Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция за България по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, се проведе Националната церемония по награждаване на първите български проекти, лауреати на Европейската награда за иновативно обучение.

За откриване на събитието специален поздравителен адрес бе изпратен от г-жа Мария Габриел, Комисар Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. На церемонията присъстваха и връчиха наградите г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР, и г-н Бойко Благоев от Представителството на ЕК в България.

Наградата е нова европейска инициатива, обявена със Съобщение на Европейската комисия за изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. и стартирала през настоящата 2021 г. Нейната цел е да бъдат откроени изключителни преподавателски практики в рамките на Програма „Еразъм+“ и да бъде отличена достойната работа на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Темата на Първото издание на конкурса беше много актуална – дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и подбор открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и училищното образование.

Първите за България лауреати са 4 образователни институции, създали чудесни проекти по Програма „Еразъм“ и показали устойчиви градивни резултати. Те бяха удостоени с Европейска награда за иновативно обучение в следните категории:

  1. Категория Образование и грижи в ранна детска възраст – Първо частно училище “Леонардо да Винчи”, гр. Русе,  проект 2017-1-BG01-KA201-036295 „Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education“;

Резултатите от осъществения проект се прилагат реално в начален етап от образованието при деца с речеви затруднения. По проекта има разработени редица помощни материали, които са с практически насоченост.

  1. Категория Начално образование – СУ “Екзарх Антим I”, гр. Казанлък, проект 2017-1-BG01-KA219-036215 „Enhancing student and teacher success through STEM education“; Чрез работата по проекта, разработен по „Програма Еразъм+“, стартира STEM обучението в награденото училище, както и се изгражда и STEM кабинет.
  1. Категория Средно образование – Профилирана езикова гимназия “Йоан Екзарх”, гр. Враца, проект 2019-1-BG01-KA101-061893 „Да бъдеш учител през 21-ви век“ Благодарение на работата по наградения проект училището е стартирало и развило облачни технологии, които много успешно ползва и в условията на пандемията от Ковид-19.
  1. Категория Професионално образование и обучение – Професионална гимназия по електротехника и електроника “К. Фотинов”, гр. Бургас, проект 2018-1-BG01-KA102-047020 „Ела с нас в Робоклас“ Следствие на реализирания проект в Професионалната гимназия се осъществява обучение в ново професионално направление по роботика, в което се включват все повече ученици.

Четирите проекта бяха откроени след оценка на всички успешно приключили към 31.12.2020г. проекти по КД 1 и КД 2, в периода 2014-2020г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *