МУ-Плевен с нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина

0

Нов комплекс за Факултет по ветеринарна медицина ще бъде изграден към Медицинския университет в Плевен. За целта през март 2022 г. правителството взе решение за възлагане на ректора да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, за обявяване на имота за имот – публична държавна собственост и предоставянето му безвъзмездно за управление на висшето училище.

Обявената от община Плевен продажна цена в размер на 1 906 300 лв. без ДДС обаче е по-висока от размера на средствата, предвидени в това решение на правителството, които бяха в размер на 1 862 000 лв. Недостигът за заплащане на цената на имота, който се намира в Плевен, ул. „Никола Д. Петков“ е 44 300 лв. Дължимият данък е в размер на 381 260 лв. Затова днес Министерският съвет реши имотът да се закупи на цена 2 287 560 лв. с включен данък добавена стойност.

Решението не изисква допълнителни средства от държавния бюджет. Сумата от 425 560 лв. за придобиването и управлението на имота за нуждите на Факултет по ветеринарна медицина ще са в рамките на утвърдения бюджет на Медицинския университет – Плевен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *