МУ-Варна организира следдипломно обучение на тема „Ранна детска интервенция“

Медицински университет – Варна организира следдипломно обучение на тема „Ранна детска интервенция”. Курсът ще се проведе в 60 учебни часа, 2 модула по три последователни дни:  1-3.07.2017 г. и 17-19.07.2017 г. – всеки ден от 09.00 до 18.00 ч. в РЗИ – Варна, ул. Брегалница № 3, ет. 4. зала 413.

Следдипломното обучение „Ранна детска интервенция” се организира за първи път като съвместно събитие между Медицински университет – Варна и Фондация „Карин дом”. Обучението е предназначено за: медицински сестри, акушерки, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, психолози, социални работници, учители, ерготерапевти, специалисти по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.

Лекторите, провеждащи обучението, са изтъкнати специалисти, работещи в областта на оценка на отклоненията в ранното развитие на детето и преодоляването на установените дефицити, в състав:

 • Проф. д-р В. Йотова, доц. М. Георгиева,  д-р Стойчева – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика”, МУ-Варна
 • Проф. д-р Д. Близнакова, д-р Цв. Търпоманова – Медицински колеж – Варна
 • Доц. д-р Ружа Панчева, ас. д-р Е. Вълчева – Катедра „Хигиена и епидемиология”, МУ-Варна
 • Доц. С. Борисова – Катедра „Здравни грижи”, МУ-Варна
 • Доц. Д. Димитрова – Филиал Велико Търново, МУ-Варна
 • Специалисти по ранна интервенция от Фондация „Карин дом”
 • Джудит Нюман, ко-директор на програма Early Childhood CARES от Университета на Орегон, САЩ

Обучението приключва с издаването на сертификат от Медицински университет – Варна при посещение на над 75% от модулите.

Цената на курса е 250 лв.

За да заявите участието си в курса, моля, изпратете в срок до 24.06.2017 следните документи:

 • регистрационна форма (заявление) – по образец
 • сканирана диплома за висше образование
 •  сканирано копие от платежното нареждане за 250 лв. по сметка на МУ-Варна:

 Банка „ДСК”ЕАД-клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Документите си може да изпратите  на е-mail: neli@mu-varna.bg или на място в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” на ул. Марин Дринов №55 – отдел Следдипломно обучение.
Повече информация може да получите от :

 • Отдел Следдипломно обучение на МУ-Варна,  Нели Зафировска, тел: 052 677 017
  E-mail: neli@mu-varna.bg
 • Фондация „Карин дом” – Магдалена Цонева, тел. 052 302 517, 0878 750 269,
  Е-мail: mtsoneva@karindom.org
 • Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.

E- mail: rouzha.pancheva@gmail.com

Предварителна програма на обучението вижте тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *