„Музейно училище“ проведе двудневен семинар, привлича и българите зад граница

0

Над 80 музейни специалисти и педагози от страната и чужбина се включиха в поредния семинар на Национален център „Музейно училище“, подкрепен и финансиран от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

Центърът е партньорски проект на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово от 2017 година, чиято основна задача е популяризиране и развитие на съвременни музейно-педагогически практики.

Тазгодишният, четвърти семинар, се проведе на 5 и 6 ноември и предложи две теми за дискусия: „От играта до експеримента в музейния свят на познанието” и „Съхраненото културно наследство – живата памет за Родината в българското училище зад граница”. Модератори на онлайн форума бяха д-р Тодор Петев, създател на фондация „Моят музей”, и доц. д-р Адриана Любенова, преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски” и член на УС на Асоциацията на българските училища в чужбина.

Директорът на Национален музей на образованието Любка Тинчева откри семинара и представи пред участниците програмата „Детинска мъдрост – музейна забавачница”. Повече от пет години НМО партнира с педагози от детски градини в Габрово и страната. От една страна опитът на музея доказва, че приобщаването на децата от предучилищните групи е предизвикателство, но целите са постижими. Чрез различни форми на игра се подхранва любопитството и децата откриват музея като място за усвояване на знания и забавление. От друга страна габровските детски градини „Явор”, „Младост” и „Мики Маус” представиха богат опит в работата си с музейните институции в града. Те споделиха дейности и разработени програми, с което стимулираха колегите си от страната и чужбина за съвместна работа с музеите.

Дискусия предизвика и втората тема от семинара – „Съхраненото културно наследство – живата памет за Родината в българското училище зад граница”, в която активно се включи Николай Николов, главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерство на образованието и науката. Той изрази удовлетворение от работата на Национален музей на образованието, от идеите и решенията, които ръководството на музея предлага за все по-тясното сътрудничество с центровете за образование в чужбина. През годините НМО гостува в училища зад граница като предоставя изработени от музея изложби, които се експонират по повод различни български национални празници и допринасят за формирането на българска идентичност. Друг подход за доближаване до българската история се оказват виртуалните разходки. Освен Национален музей на образованието тази практика споделиха и музейни специалисти от Национален музей „Васил Левски” и РЕМО „Етър”.

Активно участие в семинара взеха учители от български неделни училища в Италия, Нидерландия и Испания. Те представиха свой опит в работата с български музеи, колко любопитни и ползотворни са срещите на децата с тях. Връзката с екскурзоводите и музейните специалисти, макар и онлайн, ги доближава повече до Родината, спомага за емоционалното преживяване на разказа и събужда интерес към българската история и традиции.

Добрите музейно-педагогически практики и образователни програми, които са в помощ на учителите в България и зад граница, се споделят на сайта на Национален център „Музейно училище” https://nmo-shkolo.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *