МОН: 680 млн. лв. ще бъдат вложени в образователната инфраструктура

0

680 млн. лв. ще бъдат вложени в образователната инфраструктура по Плана за възстановяване и устойчивост. Важна роля в реализацията на тези инвестиции ще играят общините. Това стана ясно на среща между ръководствата на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) днес.

Средствата ще се отпускат за цялостно обновяване на детски градини и училища. То включва основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване, оборудване и обзавеждане. Допустими за финансиране ще бъдат също мерки за енергийна ефективност на учебните сгради, а също така проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за ползване.

Ще бъдат модернизирани най-малко 57 детски градини и 83 училища. Двадесет и четири от тях ще са професионални гимназии, които ще се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. За тази цел са предвидени 422,1 млн. лв.

Освен това ще бъдат изградени не по-малко от осем нови детски градини и осем училища, като за това са необходими 79,2 млн. лв. Почти 150 млн. лв. са отделени за обновяването на поне 23 общежития. Други близо 13 млн. лв. ще се вложат в изграждането на най-малко три студентски кампуса.

Средствата ще бъдат предоставени безвъзмездно, без да се изисква съфинансиране от страна на техния получател. Дейностите за обновяване на образователната инфраструктура ще се осъществяват в комбинация с работата за изграждане на училищна STEM среда, за която отделно са предвидени повече от 576 млн. лв.

„Бихме искали да инвестираме в много повече образователни институции. Преценихме обаче, че заради голямата инфлация в рамките на вече фиксирания бюджет е необходимо да повишим с 30% допустимите разходи за строително-монтажни дейности за едно училище или детска градина. Това ще гарантира, че ще има фирми, които са готови да изпълнят тези проекти“, обясни заместник-министърът на образованието и науката Ваня Стойнева на срещата с НСОРБ.

Готови са базовите критерии за подбор на кандидатите за модернизация. „Все още обмисляме дали да бъдат включени само вече готови проекти или и такива градини и училища, които тепърва ще разработват предложения“, уточни зам.-министър Стойнева. Тя предложи МОН и сдружението на общините заедно да обсъдят окончателните изисквания за допустимост.

Ролята на общините при изпълнението на планираните инвестиции е ключова, се разбра още в хода на разговора между МОН и НСОРБ. Те могат да кандидатстват за обновяване и/или строеж на нови образователни институции, както и за изграждане и оборудване на STEM среда в общинските училища. НСОРБ може да се включи активно в този процес, като през второто тримесечие на 2022 г. организира серия от работни срещи с кметове и експерти от общините. Целта е да се подпомогнат общинските администрации в подготовката на проектни предложения, които да отговарят на условията за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *