МОН ще работи с бизнеса по учебните програми и план-приема на ученици и студенти

Анелия Клисарова„В страните, където е въведена дуалната система, се наблюдава най-ниската младежка безработица и броят на отпадналите  ученици е най-малък. Вече работим за постепенното въвеждане на тази система в средното образование, с цел учениците да придобиват умения и компетенции, съобразени с изискванията на бизнеса в определена професия“, това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова пред Националния форум „Бизнес-Правителство”. Събитието се проведе в Националния дворец на културата по инициатива на министър-председателя Пламен Орешарски.

“Целта ни е училището  да обучава кадри, необходими за развитието на икономиката в страната и учениците  да имат необходимите компетенции, които  бизнесът изисква за започване на работа”, допълни проф. Клисарова. Пилотното въвеждане на дуалната система се предвижда да започне в определени училища през учебната 2015/2016 година. За това обаче са необходими и промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), в Кодекса на труда (КТ) и в някои наредби, свързани с тях.

МОН предвижда изграждане на ефективна връзка между висшите училища и бизнеса, залегнала в проекта за Стратегия за развитие на висшето образование. Новото издание  на рейтинговата система, която беше представена в края на януари, ясно показва връзките между обучението и реализацията на труда. От данните  става ясно, че има направления, в  които се обучават „безработни“.

В тази връзка министър Клисарова съобщи, че за първи път България ще има Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която предвижда: инвестиции в размер на над 572 млн. евро за 7 години, оптимизация на научната инфраструктура, програми за приложни изследвания, особено в Центровете за компетентност, подкрепа за изграждане на висок научен потенциал и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *