МОН представя за обсъждане новата оперативна програма

0001Министерство на образованието и науката (МОН) представя за обсъждане финалната версия за проект на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмен период 2014-2020 г. с финансиране от ЕС и национално съфинансиране.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН. Инициативата има за цел да представи основните акценти на програмата след отразяването на получените официални коментари от Европейската комисия.

Предстои и провеждането на обществено обсъждане в София. Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: infosf@mon.bg до 18.09.2014 г. включително.

Пълният текст на програмата може да видите ТУК.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *