В Министерството на образованието и науката (МОН) вече работи HelpDesk – Национален мониторинг център, който подпомага системните и училищни администратори в страната във връзка с използването на електронните платформи и ресурси за обучение. Информация и консултация се предоставя чрез безплатна телефонна линия с номер 070010241 или през Microsoft Teams.

IT експерти отговарят на въпроси всеки работен ден от 8 до 17 ч. Те дават разяснения за IT инфраструктурата на МОН, работата с електронните устройства, предоставени от министерството, а така също с електронните профили в системата на образованието @edu.mon.bg и платформите за дистанционно обучение, подсигурени от МОН. Приемат се запитвания за предоставяне на безплатни Microsoft лицензи, за единната информационна система за изпити и прием, за Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) и др.

Националният мониторинг център на МОН е разположен в Техническия университет в София и е създаден по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. Освен със съвети, той подпомага работата на училищните ръководства в администрирането на данни и наблюдава и контролира как се изпълняват националните програми и проекти на МОН в областта на информационните и комуникационните технологии.

МОН продължава да дава консултации и на потребители на електронните платформи за обучение. Те могат да получат помощ на телефон 080010112.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *