МОН организира национални дни за учене през целия живот

9b503d7c3b2fb495ff7292d64d511f46На 1 октомври 2015 г. заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева в 17.00 часа ще открие Национални дни на ученето през целия живот. Церемонията ще се състои в Драматичен театър „Адриана Будевска”, Бургас, ул. „Цар Асен I” № 26.

Националните дни за учене през целия живот, които са нова инициатива на Министерството на образованието и науката с цел популяризиране на ползите от ученето и повишаване на участието в образованието и обучението на всички възрастови групи, ще се проведат от 1 до 3 октомври 2015 г. в гр. Бургас.

В програмата са включени различни събития като обмен на добри практики в сектора за учене на възрастни, изложение на институции за образование и обучение на възрастни, национална конференция за представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни, представяне на документални филми на тема „Никога не е късно за учене”, различни културни прояви и др.

Инициативата се осигурява с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+” чрез проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”.

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *