МОН и УНИЦЕФ с меморандум за обща подкрепа на ученици и учители

0

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн подписаха Меморандум за сътрудничество в подкрепа на българските ученици и учители.

„За МОН развитието на уменията на децата е ключов приоритет и нашето сътрудничество може да даде добавена стойност по отношение на тяхното личностно развитие и благополучие“, каза министър Цоков. По думите му за министерството е важен балансът между компетентностите на децата и тяхното благополучие. „Освен знаещи и можещи, те трябва да бъдат и щастливи“, отбеляза проф. Цоков.

С Министерството на образованието и науката имаме общо виждане за качествено образование, а чрез този меморандум виждаме резултатите от това дългогодишно партньорство, подчерта Кристина де Бройн. Двамата с министър Цоков обсъдиха и възможността за включване на България в допълнителен анализ на резултатите от PISA с подкрепата на ОИСР.

Съгласно подписания меморандум съвместните политики на МОН и УНИЦЕФ са свързани с образованието и грижата в ранна детска възраст,  осигуряване на равен достъп до качествено образование, осигуряване на сигурна училищна среда, подкрепа на учениците за реализиране на потенциала им. Министерството и международната организация ще подпомагат училищните екипи и педагогическите специалисти за прилагането на средства за допълваща и алтернативна комуникация за децата със специални образователни потребности.

МОН и УНИЦЕФ ще си сътрудничат и в превенцията на отпадането от образователната система. Организацията ще оказва подкрепа за ефективното функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, включително и за подобряване Информационната система за реализиране на Механизма. Съвместната работа ще включва и прецизиране на причините, които повлияват риска от отпадане и необхващане, както  и планиране на ефективни мерки и повишаване капацитета на екипите за обхват.

Предвижда се създаване на мрежа за менторска подкрепа към училища, въвеждащи цялостен училищен подход за позитивна и сигурна училищна среда, надграждайки опита по съвместната програма „Стъпки заедно“.  Ще се развиват и укрепват  механизмите за участие на учениците, ще се насърчава ученическото самоуправление, ще се подкрепят иновативни форми и платформи за участие, както и сътрудничеството за събиране на данни и анализи на дейността на ученическите съвети и развитието на умения на учениците за участие и застъпничество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *