Млади безработни ще имат възможността да придобият професионален опит в чужбина с помощта на Manpower България

TvoyataPurvaRabota_s_EURES_2Изпълнението на проекта “Твоята първа работа с EURES” е спечелено от ManpowerGroup. Проектът се финансира от Европейската комисия. Г-жа Славка Радева, Директор на Дирекция „Европейска мобилност“ на Агенция по заетостта и г-жа Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия представиха проекта пред потенциални кандидати.

Държавите, в които Менпауър провежда програмата са Гърция, Холандия, Италия, Испания, Португалия и България. По този пилотен проект общо за всички 6 държави ще се търсят минимум 200 кандидати, като 30 от тях ще бъдат от България. Програмата ще предоставя безплатни услуги, включително набиране на кадри, подбор, предоставяне на консултации, подготвително обучение и указания за интегриране на млади хора за постигане на устойчива заетост/стажантски позиции в страна от ЕС, различна от тази на тяхното местоживеене.

В някои от страните ще бъдат набирани също и работодатели както от големи, така и от МСП, които да запълнят свои свободни позиции с кандидати, набирани по програмата. За момента, България е само изпращаща страна.Целта на програмата е да намери млади безработни, търсещи работа и поле за изява, да им предостави възможност да работят или стажуват в страните Холандия, Италия, Испания, или Португалия в сферата на IT и хотелиерството и туризма. Чрез тази програма кандидатите ще могат да натрупат опит в тези сфери, а след това да го приложат в България, където на този етап има липса на кадри. Кандидатите могат да се запознаят с повече подробности на адрес www.yourfirsteuresjob.gr/bg или да пишат на адрес register@manpower.bg

Агенцията по заетостта като обществен посредник на пазара на труда има ключова роля в реализацията на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. В него са заложени редица реформи и инициативи за интеграция на пазара на труда, с оглед намаляване равнището на младежката безработица. Освен това, Агенция по заетостта е член на мрежата EURES /от 2007 г./ и като такъв споделя общата задача – да съдейства за подобряване конюнктурата на европейския пазар на труда. Това се осъществява чрез широк спектър от услуги, с цел подпомагане на търсенето на работа и наемането на персонал.

„Подпомагането на трудовата мобилност в рамките на съюза е един от инструментите за увеличаване на заетостта сред младите хора. Ето защо Агенция по заетостта ще подкрепи усилията на ManpowerGroup за успешна реализация на инициативата на Европейската комисия за намирането на работа или възможности за обучение на работното място в друга държава членка за младите европейци”, каза г-жа Славка Радева, Директор на Дирекция „Европейска мобилност” на Агенция по заетостта.

Всички безработни на възраст от 18 до 29 години, без значение от специалността на образованието им, могат да кандидатстват и да преоткрият възможностите, които им предлага единният европейски пазар. Програмата за мобилност „Твоята първа работа с EURES“ e пилотен проект, който помага на млади безработни да намерят подходяща работа в европейска страна, а на работодателите да намерят подходящия кандидат. “Твоята първа работа с EURES” представлява възможност за млади безработни да придобият професионален опит в различни страни, членки на Европейския съюз. Одобрените кандидати ще подпишат трудов договор със съответната страна за най-малко шест месеца.

„Много сме щастливи от дадената ни възможност – да помогнем на млади безработни да натрупат професионален опит в сфери, в които има недостиг на кадри”, каза Надя Василева, управляващ директор на Manpower България, Сърбия и Хърватия. „Настоящата програма е пилотен проект и нейният успех, за който всички ние работим и разчитаме и на вашата помощ и подкрепа, ще гарантира по-масирана кампания в следващите години. Твоята първа работа с EURES не е просто намиране на работа, ключов момент в нея е това, че младите хора ще придобият важни качества, умения и знания. Това е от изключителна важност предвид демографската структура в Европа и същевременното все по-трудно намиране на таланти.“

„Безработицата е сериозен проблем, който се поражда от различни фактори – търсене от работодателите специфични умения, фактът, че младежите учат за професии, от които пазарът на труда няма нужда на този етап,също така липсата на стаж, и от тук дефицита на пазара на труда. Младежката безработица е сериозен проблем, който обхваща цяла Европа. За това е нужно да обединим сили, за да спомогнем намаляването на младежката безработица . Този проект е малка крачка към справянето с липсата на кадри в тези сфери”, добави Надя Василева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *