Младите хора търсят вдъхновение и личен пример, показва проучване на Академия КЛЮЧ

Академия КлючНа 22 октомври се проведе заключителна пресконференция на Академия КЛЮЧ, на която бяха представени осъществените инициативи по време на двете издания на Академията и резултатите от проучване за нагласите на младите хора към гражданската активност и неправителствените организации. Организаторите на инициативата, която събира младите хора с неправителствения сектор, споделиха, че чрез нея се стремят да обхванат целия процес – от търсенето на информация до придобиването на конкретни знания и умения в различни неправителствени организации.

За младите хора каузата е водеща за решението им да се включат или не в дадена организация, разкрива направеното от Академия КЛЮЧ проучване сред близо 300 младежи. Изследването показва още, че младите хора обръщат внимание на това кой финансира дадена организация. Над 80 % от анкетираните споделят, че са участвали в НПО, а повече от половината сами са инициирали обществени инициативи. “Младият човек преди университета е търсещ и за него личният пример е много важен”, посочва д-р Елка Златева, организатор на проучването.

“Академия КЛЮЧ ме научи какво мога да дам на един екип и да приемам хората такива каквито са”, сподели Илия Темелков, участник от първия сезон на Академията. “Началното обучение беше практически насочено. След него бяхме ентусиазирани всички”, допълни Йоана Стефанова, участник във второто издание. По думите й в България има много мотивирани млади хора, които очакват някой да им помогне. “Академията ни даде самочувствие, че можем сами да направим нещо”, разказа Йоана, автор на инициативата “Отключи Усмивката“, която е запечатала на снимка мненията на случайни минувачи за онова, което ги е накарало да се усмихнат.

Академия КЛЮЧ насърчава участието на обществено ангажирани млади хора в неправителствения сектори и различни граждански инициативи. До момента са осъществени две четиримесечни издания на инициативата, в които се включват общо 20 участника, подбрани сред 100 кандидати и 9 неправителствени организации от различни сектори. Участниците в Академията са преминали през 5 изпитни задачи за 5 стажантски седмици и са реализирали две групови инициативи.

Академия КЛЮЧ е проект на фондация СМАРТ в партньорство с Фондация “Български център за нестопанско право”, подкрепен финансово от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Още по темата: Академия КЛЮЧ представя проучване на нагласите на младите хора към неправителствените организации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *