Младите хора вярват, че ИКТ могат да подобрят българското образование, показва проучване на УНСС и Ericsson

Ericsson_1Университетът за национално и световно стопанство и Ericsson обявиха официално резултатите от проучването „Могат ли технологиите да подобрят живота в България?“. Анкетата има за цел да определи нагласите на младите хора в България по отношение на развитието на информационните и комуникационните технологии, т.нар. „свързано общество“ и относно това дали технологиите, използвани рационално, могат да подобрят икономиката и обществения живот в страната.

Проучването е проведено през април-май 2014 г. В него са взели участие 532 души със средна възраст под 35 години. Целевата група е млади хора, тъй като те използват модерните технологии ежедневно и първи възприемат новостите в България. Според запитаните основните области, в които има възможност за положително развитие, благодарение на ИКТ, са образованието, здравните грижи, комуникацията с държавните институции, елиминиране на бюрокрацията и насърчаване на бизнеса.

Ericsson_2„Младите хора в България са много силно социално ангажирани и имат активна гражданска позиция относно всички основни сфери на обществения живот. Те вярват, че технологиите могат да подобрят стандарта на живот в България, да стимулират българската икономика, здравеопазване и образование, и да елиминират бюрокрацията.“ – заяви доц. Миланка Славова, представител на катедра „Международни отношения и бизнес“ в УНСС и ръководител на екипа, провел анкетата. „Това е първото такова проучване, с фокус изцяло България и българския пазар. Благодарим на Ericsson, че подкрепиха проекта, и се радваме, че именно те като компанията-визионер в идеята за свързано общество, станаха наш партньор.“, добави още доц. Славова.

„Младите са основна движеща сила на „свързаното общество“ в България. Те познават добре мобилните устройства и интернет, използват ги много активно в ежедневието си и биха искали да имат възможност да извършват повече дейности през тях – пазаруване, плащания, комуникация с обществените органи. Те вярват, че благодарение на ИКТ технологиите могат да получат по-добро образование, здравеопазване и обществени услуги – като обществен транспорт, информация за трафика и др. Младите са убедени, че това ще доведе до множество иновации в България и подобрена конкурентоспособност на страната“ – коментира Милан Госпич, изпълнителен директор на Ericsson България.

Ericsson_3„Важна сфера, която би претърпяла положително развитие, благодарение на ИКТ, е икономиката на страната. Според запитаните, информационните технологии ще насърчат онлайн търговията и ще улеснят достигането на повече български стоки до чужди пазари. Според тях страната трябва да работи повече за развитието на ИКТ инфраструктурата си, за да гарантира на младите у нас достъп до дистанционно обучение, връзка с международни университети, както и по-добри здравни грижи, особено за пациенти в отдалечени райони на страната.“ – анализира Мария Бура, ръководител на отдел „Strategy, Marketing & Communications“ – Ericsson, регион Югоизточна Европа.

По отношение на образованието анкетираните оценяват високо интернационализацията на университетите и онлайн курсовете, които могат да им предоставят допълнителни знания. Проучването показва желанието на младите българи да имат свободен достъп и безплатно образование, както и свързване с общности и университети в чужбина. Развитието на ИКТ услугите ще улеснят стартирането на бизнес, убедени са още младите хора в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *