Младежки работници ще подпомагат кариерното ориентиране на учениците

0

Младежки работници ще оказват социално-емоционална подкрепа на ученици и младежи и ще им помагат в кариерното ориентиране. Такива специалисти ще има във всеки от 20-те регионални и Националния (фокусен) младежки център, които ще бъдат изградени до 2026 г. с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката по време на конференция за децата в дигиталния свят, организирана от УНИЦЕФ. По време на дискусиите бе отбелязано, че младите хора са най-уязвими на посегателства в интернет, когато имат някакъв дефицит, свързан със семейството или тяхната реализация.

Заместник-министър Митева припомни, че в учебните програми на учебните предмети компютърно моделиране, компютърно моделиране и информационни технологии и информационни технологии има специално включени теми, в които се разглежда безопасното поведение в дигитална среда. В училищата се разработват и правила за сигурност и безопасност в интернет, които съдържат конкретни изисквания за етично поведение в онлайн среда, въвеждат се регулации за онлайн безопасност, както и мерки срещу рисково поведение в интернет, кибертормоз и други заплахи. Също така МОН подкрепя редица кампании с цел превенция на онлайн тормоза, защита на децата от рисковете в социалните мрежи и изграждане в тях на умения за безопасно ползване на Интернет.

Заместник-министър Митева бе категорична, че партньорството в тази посока с държавните институции и неправителствените организации трябва да продължи и да се задълбочи. Тя изрази готовност за още по-активна съвместна работа с Центъра за безопасен интернет, към който младите хора подават сигнали за тормоз в интернет.

В конференцията участваха още председателят на Народното събрание Росен Желязков, на Държавната агенция за закрила на детето – Теодора Иванова, зам.-министърът на вътрешните работи Стоян Темелков, Георги Богданов, изпълнителен директор „Национална мрежа за децата“ и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *