Младежи ще търсят решение на проблема с функционалната неграмотност в Telelink Learning Camp

0

На 24-25 ноември 2018 г. ще се проведе иновационен лагер за ученици и студенти – Telelink Learning Camp. Форматът на събитието е по модела „Innovation Camp“ на JA Европа, с фокус върху функционалната неграмотност* – проблем, засягащ много млади хора в училищна възраст у нас – това е неумението на учениците да намират, осмислят, преобразуват, представят информация и да намират решение на съществуващи проблеми.

Инициатори на събитието са Телелинк и дъщерната организация на Джуниър Ачийвмънт България, The Edge: R&BD, чиято цел е да подпомогне комерсиализацията на технологии и внедряването на иновативни подходи на работа в компаниите чрез насърчаването на тясно сътрудничество с академичната общност.

Екипната инициатива е насочена към ученици последна година от професионални гимназии и студенти от различни специалности, за да могат да бъдат сформирани  мултифункционални екипи. 30 младежи ще бъдат предизвикани да потърсят решение за намаляване на нивото на функционална неграмотност в българските училища. Те няма да бъдат сами в своето търсене – 10 ментори от екипа на Телелинк ще ги подкрепят в процеса и ще им помогнат в намирането на най-работещите решения.

След процес на селекция на база мотивацията на кандидатствалите, 30 ученици и студенти ще бъдат поканени за участие в Иновационния лагер. До 4 ноември младите хора могат да канидатстват за участие в инициативата на следния линк – http://bit.ly/incamptelelink

Организаторите планират да предложат за имплементиране тестово в училище от мрежата на Джуниър Ачийвмънт, разработката на екипа победител, ако е подходящо да бъде внедрена в образователния процес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *