Младежи ще получат практически опит в стартирането на зелен бизнес

small_eeagrantsjpg4642180 младежи от България и Норвегия ще развият умения и ще получат практически опит в стартирането и управлението на зелен бизнес по проект “Зелено предприемачество за устойчиво развитие”. Целта на проекта е да обучи бъдещите лидери на зеления бизнес в България, показвайки им как да вложат екологичното мислене в продуктовия дизайн и производствените процеси.

По проекта ще бъдат реализирани: онлайн курс по зелено предприемачество с видео лекции на живо; практически Еко лагер в България за най-добре представилите се ученици; конкретни препоръки към образователните институции в България. Основна целева група са учениците в гимназия, които чрез иновативна учебна програма ще разберат на практика как работи зеленият бизнес. Местните общности също ще спечелят, защото техните членове ще бъдат въвлечени в генерирането на бизнес идеи.

Проектът “Зелено предприемачество за устойчиво развитие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В рамките на проекта Джуниър Ачийвмънт България и норвежката организация Young Enterprise Sogn og Fjordane ще обменят опит и ще разработят обучителна програма по зелено предприемачество за гимназиален етап.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *