Министър Вълчев чества с колегите си в Брюксел 30 години “Еразъм”

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участва в честванията на 30-годишния юбилей на програма „Еразъм“ в Брюксел заедно с останалите образователни министри от Европа. Всички се обединиха около тезата, че програмата трябва да продължи, при това с ясен финансов ангажимент, за да може да се разпространят добрите практики по нея.

Ако през 1987 са пътували 10 000 души на стаж, днес 10 милиона млади хора участват в програми за мобилност, стана ясно на срещата. „Привилегията, която има днешното поколение – да пътува неограничено, да черпи знание от другите, да се учи и работи в мултикултурна среда, е всъщност свобода, която трябва да пазим и да разпространяваме“, заяви министър Вълчев. По време на нашето председателство на ЕС страната ни ще предостави платформа на държавите членки да изведат основните насоки за продължаването на програмата „Еразъм +“, уточни министър Вълчев.

Той е обсъдил с еврокомисаря по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич стартирането на обществена консултация по предложението на комисията за насърчаване на общественото приобщаване посредством формално и неформално учене. Консултацията ще се проведе в следващите 12 седмици. Министър Вълчев увери, че българските учители и всички партньори на МОН ще участват активно в нея.

Министрите стигнаха до съгласието, че намаляването на агресията в училище е проблем, с  който се опитват да се справят всички държави. Затова сред важните приоритети на нашето председателство през 2018 година ще бъде да изготвим препоръка до Съвета на Европейския съюз, с която да зададем основна рамка за гражданското образование и за разпространяване на общите ценности на Европа.  „Постигнахме съгласие, че всички трябва да работим за приобщаващо образование, като започнем да създаваме граждански навици и да възпитаваме в общи европейски ценности децата от най-ранна детска възраст“, посочи още министър Вълчев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *