Министър Вълчев откри в Пловдивския университет конференция за ресурсните учители

„Ресурсният учител е ключов фактор в приобщаващото образование. Мерило за образователната система е доколко тя осигурява адекватна подкрепа на децата със специални потребности.“ С тези думи днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна към участниците в Националната конференция „Ресурсният учител – значим фактор за приобщаващото образование“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Красимир Вълчев подчерта, че приобщаващото образование е сред приоритетите на управлението. „Всяко дете със специални образователни потребности (СОП) трябва да получи професионална подкрепа. Планираме увеличаване на бюджетните разходи в сектора,“ каза още образователният министър.

 

Той припомни и други наболели проблеми в системата. Повечето учители са в предпенсионна възраст, но реално кризата за учители би се усетила  след 10-15 години. В момента все още има учители в пенсионна възраст, които обаче остават на работните си места, за да запълват липсата на по-млади кадри. Има и педагози със съответната квалификация, които са извън системата.

 

Младите хора търсят професии, в които да се реализират по-бързо. Изборът на учителска професия е дългосрочна инвестиция. Затова трябва да има повече възможности за квалификация през целия живот и за кариерно развитие. Една от важните стъпки за подкрепа на учителите и в частност на ресурсните учители, е повишаването на заплатите в сферата. За първи път от много години, в края на 2017 г. учителските заплати са били над средното ниво в страната. Тенденцията към повишаване ще се запази, за да може след 4 години да има трудово възнаграждение в размер над 1200 лева. Също така се предлага допълнителен прием на педагози във висшите училища, организират се допълнителни квалификации и се дава възможност на хора без педагогическа квалификация, но с подходящи умения, да започнат да преподават, като паралелно с това в рамките на една година придобият необходимото педагогическо образование.

 

„Висшите училища и БАН трябва да се ангажират с важните обществени теми“, каза още министър Вълчев. Той подчерта, че Пловдивският университет показва своята ангажираност в различни обществени сфери. Една от тях е и приобщаващото образование.

 

„Децата със специални образователни потребности към момента са 2%, но техният брой непрекъснато нараства. Важно е да се намери балансът при тяхното интегриране в обществото“, каза пред присъстващите на конференцията ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов. Според него ресурсните учители са ключовите фигури в процеса на приобщаващо образование, защото останалите педагози не са подготвени за работа с децата със СОП. Все пак като положителен се отчита фактът, че тези деца се добре приемани от своите връстници, допълни проф. Козлуджов.

 

„Педагогическият факултет на Пловдивския университет има традиции в развитието на приобщаващото образование. За нашите възпитаници ние осигуряваме най-модерното обучение и най-новите образователни технологии. С високото качество на учебния процес за ресурсните учители, ние се надяваме да увеличим техния брой, да покажем на кандидат-студентите, че тази професия е привлекателна, с тенденция да бъде и много добре заплатена“, каза деканът на ПФ проф. дпн Румяна Танкова.

 

Менда Стоянова, депутат от ПП ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси, също бе сред официалните гости на конференцията, посветена на ресурсните учители. „Заплащанате е един от важните фактори за ресурсните учители. Също така обаче са важни и условията, в които те работят и обучават децата със СОП. Това правителство осъзнава важността на сектора и приоритетно ще има средства за него“, каза още Стоянова.

 

Десислава Раева, възпитаник на факултета и настоящ ресурсен учител и зам.-директор в ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив разказа пред участниците в конференцията за своя професионален път в избраната сфера. Основното училище, в което работи, е едно от иновативните под тепетата – с мултимедийно обучение, дигитални учебни дъски, кътове за почивка във всяка учебна стая. В ОУ „Райна Княгиня“ ресурните учители помагат на колегите си в адаптирането на учебния материал към потребностите на децата със СОП.

 

Поздравителни адреси бяха изпратили Янка Такева, председател на Съюза на българските учители, и Ваня Кастрева, директор на РУО – София. А директорът на РУО – Пловдив, Иванка Киркова лично поднесе своите пожелания за успех към присъстващите ресурсни учители и припомни, че специални грижи трябва да се полагат за всички деца в образователната система.

 

Научната конференция на тема „Ресурсният учител – значим фактор за приобщаващото образование“ се проведе днес в Пловдив, в т. нар. Нова сграда  на висшето училище, където се намира Педагогическият факултет, който заедно с Университетския център за кариерно развитие на ПУ са организатори на събитието. Конференцията бе под патронажа на министър Вълчев и на нея присъстваха ресурсни учители и директори на регионални образователни инспекции от цялата страна, .

 

Мащабният форум бе посветен на необходимостта от ресурсни учители в процеса на приобщаващо образование. Бяха дискутирани проблеми, свързани с подготовката, квалификацията, професионалното и кариерното развитие на ресурсните учители. Специален фокус бе поставен на екипната дейност между ресурсния учител и другите педагогически специалисти, родителите  и представителите на различни общности и институции, обясни проф. дпн Дора Левтерова, директор на Университетския център за кариерно развитие в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *