Министър Вълчев: Мотивираме учителите, за да се справим с неграмотността

0

7392

Основен приоритет в работата на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и неговия екип в МОН ще бъде справянето с неграмотността и мотивирането на учителите. Това обяви министър Вълчев при представянето на акцентите в работата и екипа си. Негови новоназначени заместник-министри са Татяна Михайлова и Деница Сачева.

Решителни мерки за обхващане на децата в детските градини и училище, задържането им за по-дълго време и предотвратяване на ранното отпадане предвижда екипът на министър Вълчев в изпълнение на управленската програма на правителството, в която образованието е стратегически приоритет за първи път.

Министър Вълчев подчерта, че по темата ще работи заедно с всички заинтересовани институции и до края на юни ще бъде изработен механизъм за междуинституционална координация. Преди началото на учебната година във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването в предучилищно и училищно образование на всички деца от уязвими групи. Анализите сочат, че децата от тези  групи най-рано напускат училище, с тях трябва да се работи съвместно с родители, община и неправителствени организации. Много важна е индивидуалната работа с детето и семейството.

Неграмотността и липсата на умения са основни предизвикателства не само за образованието, но и за икономиката, за бъдещето и сигурността на държавата, смята министърът.

Красимир Вълчев посочи, че спортът и извънкласните форми са начините да бъдат задържани децата в училище. Това ще гарантира и тяхното здраве, заяви той.

Трябват ни млади и мотивирани учители, каза министърът и напомни, че до осем години половината от сегашните преподаватели ще са в пенсионна възраст. Според него увеличаването на финансирането за училищата, промяната в делегираните бюджети и увеличението на възнагражденията на учителите целят подобряване на преподавателската работа. Това включва разтоварване от бумащината, за да имат време да помислят как да направят урока по-интересен, да общуват с децата, да им отделят повече внимание и като ученици, и като личности. Министърът увери, че започва преглед на държавните образователни стандарти, за да се ограничи бюрокрацията и да се мотивират учителите.

Красимир Вълчев обяви, че ще провокира висшите училища да изработят стратегия за развитието си в по-дълъг хоризонт – около 20-25 години. Ще продължи и преструктурирането на финансирането и на приема в университетите според качеството и реализацията на студентите на пазара на труда. При финансирането обаче ще се добави и компонент за регионална значимост, но не за целия университет, а за отделни професионални направления. Ще се подкрепят  направленията, в които университетите са най-силни. По думите на министъра това са онези специалности, по които висшите училища са подготвяли студенти преди 25 години.

Екипът на МОН очаква провеждането на държавните зрелостни изпити да е добре организирано от предходното правителство, предприети са всички мерки за сигурност, но не се изключва да има проблеми заради евентуални хакерски атаки.

На 15 септември всички първокласници ще получат новите буквари, готови са всички нови учебници за първи и пети клас. Миналата година за пети клас имаше само история и цивилизации, сега ще има пълен комплект по всички предмети.

Нови учебници за втори, шести и осми клас ще има до месец след началото на учебната година. Това е реалният срок те да влязат в класните стаи. МОН има уверението на издателите, че ще спазят сроковете и ще ускорят максимално доставката на учебници. Още в началото, когато има преговори и проверка на входящите нива, за първите нови уроци са осигурени pdf–учебници. Ще са готови и всички електронни учебници.

Агресията не е проблем само на училището, нито е проблем само на семейството, а на цялото общество. Въпросът е да се намерят и покажат добрите модели за решаването му. С помощта на специалисти, с активна работа с родители и учители трябва да намерим общо решение – не временно, не кампанийно, а трайно и устойчиво, смята екипът в МОН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *