Министър Вълчев: Винаги ще имаме нужда от добри учители

0

„Винаги ще имаме нужда от добри учители.  Въпреки че заради напредъка на технологиите много професии може да изчезнат, професията учител ще продължи да съществува и да бъде най-важната. В момента възрастовата структурата е дебалансирана. Ние осъзнаваме това и провеждаме политики за мотивиране на младите хора за включване в педагогическо образование и педагогическа професия. Виждал съм училище да работи без сграда, но не и без учители“. Така министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна днес към млади преподаватели от област Велико Търново на форума „Предизвикателствата пред нас – една година по-късно“.

Очаква се през следващите осем-девет години 50% от учителите да навлязат в пенсионна възраст. Има резерв на пазара на труда, който може да се използва. Има и възможност пенсионираните училите да продължат да преподават. Една от задачите на Министерството на образованието и науката е да използва този ресурс, като изработи специална програма за поетапно преминаване от активна учителска работа към пенсионна възраст. Такива програми има в други страни, където преподавателите се използват на различни длъжности с по-ниска ангажираност като хорариум и задължения.

За да бъде преодолян недостигът на учители, ще бъде продължена политиката по преструктуриране на приема и финансирането в системата на висшето образование. Тя вече дава резултати, след като за последните четири години студентите по педагогика са се увеличили с близо 20%, а тези по икономика и администрация и управления са намалели. „Професионални направления „Педагогика” и „Педагогика на обучението по..” са приоритетни. Студентите в тях получават допълнителни стипендии, а висшите училища – по-голям прием и по-голямо финансиране за тези специалности. Тази практика вероятно ще бъде разширена и към хуманитарните професионални направления като история и филология, които също подготвят учители“, посочи министър Вълчев.

Той увери младите учители, че доброто отношение към тях е управленска и държавническа отговорност, както и че правителството ще инвестира в развитието им. Министърът посочи, че ще разчита на преподавателите да помагат на децата, които не получават достатъчно подкрепа от семействата си. В момента се работи по промяна на част от образователните стандарти, за да бъдат облекчени учителите от бюрократичната дейност и бумащината. „Сформирали сме работни групи. Ще направим промени и ще създадем възможност педагогическите специалисти да се концентрират върху същинската си работа – възпитание и обучение на децата и учениците“, добави Красимир Вълчев. Сред променените стандарти ще бъде този за приобщаващото образование.

На въпрос на учители за задържането на децата в училище министърът припомни, че ще бъде изработен междуинституционален механизъм. Лично премиерът е настоял всички институции да се обединят за обхвата и оставането на учениците възможно най-дълго в образователната система и да няма прехвърляне на отговорност.

На срещата днес кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че най-важни са учителите в детските градини, защото от тях зависи успехът в училище. Областният управител проф. Любомира Попова допълни, че без учителите няма да се случи реформата в образованието. В края  на форума министър Красимир Вълчев призова педагозите да сигнализират на министерството за трудностите, които срещат в работата си. От своя страна преподавателите благодариха, че техните послания към министъра вече са залегнали като политики на екипа му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *