Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Техническия университет-София  

0

 

 

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети на 22 май 2019 година Техническия университет-София и се срещна с ректорското ръководство и деканите на висшето училище.

С Ректора чл.-кор. дтн инж. Георги Михов говориха за развитието на университета, както и за нуждата от инженери в България.

Ректорът запозна министъра с факултетите и специалностите и заяви, че ТУ-София е модерен, престижен и много перспективен за българските и чуждестранни студенти и заяви: „Ние поддържаме много тясна връзка с бизнеса, както при откриване на нови специалности, така и при въвеждане на отделни дисциплини в самите учебни планове.“

Министър Вълчев посочи: „Смисълът на създаването на национални програми за висшето образование е Вие – висшите училища – да провеждате политики, да изграждате университетски мрежи – балкански и европейски. Преструктурираме приема на студенти с акцент към инженерно-техническите и педагогическите специалности в професионални направления, които да са обвързани с пазара на труда. Във всички професии, системи и сектори  има недостиг на кадри и особено на инженери. Трябва да работим също за интензифициране на научните изследвания и това да бъде Ваша вътрешна политика, като насърчавате най-вече младите преподаватели.“ Министър Вълчев подчерта, че тук в Техническия университет-София успешно функционират три чуждоезикови факултета, което  е доказателство, че университетът върви по правилен път на развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *