Министърът забрани на учителите да дават много домашни

Министерството на образованието и науката представя ново правило, което определя максимален брой домашни работи, които учителите могат да задават на учениците.

Промените се предлагат в Наредба № 11/2016 г. за оценяване на учениците. Проектът е представен от министъра на образованието Галин Цоков за обществено обсъждане и последващо гласуване от правителството. Министър Цоков има за цел чрез тези промени “да създаде условия за намаляване на претовареността на учениците”.

Според новите текстове, учителите имат правото да задават на учениците за самостоятелно изпълнение извън учебните часове от една до три задачи. Тези задачи могат да бъдат предназначени за цяла класна група, за група от ученици в паралелка или за отделен ученик.

В началните класове (първи до четвърти) учителите ще имат възможност да дават до три домашни работи седмично за писмено изпълнение по предметите български език и литература, и математика. За останалите предмети, ограничението е да се задава “не повече от веднъж” през петте учебни дни.

За всички други класове може да се дават до две домашни работи по един и същи предмет на седмица, като общият брой на всички задачи по всички предмети не трябва да надвишава пет пъти за една учебна седмица, съгласно предложената наредба.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *