Министерство на образованието обяви конкурс за млади учени

5251-310-0Министерство на образованието и науката (МОН) обяви конкурс за идеен проект по Научната програма на НАТО за мир и сигурност.

Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора, завършили висшето си образование, или докторанти с научни интереси в областта на отбраната и сигурността, които ще реализират своите идеи съвместно с утвърдени учени от научни колективи в Р България и страните-членки и партньори на НАТО.

Заинтересованите кандидати трябва да разработят резюме на идеен проект между 4 и 6 страници, който да отговаря на приоритетни теми за България и региона.

Приоритетните теми на Програмата за мир и сигурност са:

1) нововъзникващите предизвикателства пред сигурността:

а. Борба с тероризма
б. Енергийна сигурност
в. Кибер отбрана
г. Защита срещу ХБРЯ (химични, биологични, радиологични и ядрени) заплахи/вещества

2) Увеличаване на подкрепата за операциите и мисиите, ръководени от НАТО

а.Културни и социални аспекти на военните операции и мисии;

б. Засилване на сътрудничеството с други международни участници;

3) Подобряване на информираността относно промени в средата за сигурност, включително чрез ранно предупреждение, с оглед на предотвратяването на кризи.

4) Човешки и социални аспекти на сигурността, свързани със стратегическите цели на НАТО.

5) Всеки проект, който има ясна връзка със заплахите за сигурността, извън посочените приоритети, може също да бъде разгледан за финансиране от програмата на НАТО SPS.

Наградата е посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел в рамките на един ден, в който ще се организират брифинги с представители на различни дирекции от НАТО. Спечелилите конкурса ще имат възможност да представят своите проекти по време на информационния ден за НАТО на 25 септември 2015 г.

Краен срок за изпращане на проектните предложения до 12.09.2015 г.

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *