Международен ученически конкурс “Следи от Кирило-Методиевото дело по света”

0

Кирило-Методиевският научен център при БАН, част от консорциума на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, и Асоциацията на българските училища в чужбина организират международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света”.  Тази съвместна инициатива е част от юбилейните чествания през 2023 г. по повод  1160 години от създаването на славянската писменост и има за цел да популяризира Кирило-Методиевото дело сред българските мигрантски общности на всички континенти, да обогати знанията на учениците от българските неделни училища в чужбина, да развива талантите им и да насърчи научноизследователските им интереси.

Предвидени са 3 категории – изследователски проект, есе или кратък разказ на тема „По следите им” и рисунка на тема “Българските азбуки”. Конкурсните материали се изпращат в срок до 31 май 2023 г. на адрес: kmnc.konkurs@gmail.com. Регламент на конкурса ще откриете тук:

Конкурсът се осъществява с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и се организира по проект „Интердисциплинарен клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“ в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Знаете ли на колко години стават българските букви? А защо Кирил и Методий са наречени съпокровители на Европа?

В колко и кои държави се пише днес на кирилица? Защо в Мозамбик издават пощенски марки с лика на Кирил и Методий?

Потърсете следите от Кирило-Методиевото дело около вас, споделете своите литературни и артистични вдъхновения и се включете в международния ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света”, организиран от Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките и Асоциацията на българските училища в чужбина.

Вижте пълния текст на регламента: Международен ученически конкурс – регламент

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *