Мария Габриел посети Техническия университет – София и се запозна с работата на Европейския технологичен университет EUt+

0

На 19.01.2023 г. на посещение в Техническия университет – София бе Мария Габриел, Европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Тя бе посрещната от ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов в сградата на новосъздадения Национален център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“. Тя се срещна с членовете на Академичния съвет на ТУ – София и благодари за поканата да посети водещия технически университет в страната и региона, част от Европейския технологичен университет EUt+.

Мария Габриел представи визията на Европейската комисия за развитието на образованието, научните изследвания и иновации в контекста на  изграждането на бъдеща модерна, зелена и дигитална Европа. Тя изтъкна, че 2023 година е обявена от Европейския съюз за година на уменията, а тук е мястото на университетите, които са отговорни за квалификацията и преквалификацията на хората от различни възрасти и така чрез прилагането на нови знания и умения дават своя принос за издигане на конкурентоспособността на икономиките и просперитета на обществото.

В тази връзка особено важна роля според нея играят европейските университетски алианси, какъвто е и Европейския технологичен университет EUt+. „Сътрудничеството, обменът на опит и знания е крайъгълен камък в европейската политика в областта на висшето образование, изследванията и иновациите, затова Техническият университет – София и Европейският технологичен университет EUt+са пионери, мисионери и новатори в това отношение“, заяви тя. Създаването и работата на Европейския технологичен университет EUt+ е в пълен унисон с европейската иновационна програма, която цели изграждането на свързани екостистеми между университети, фирми, неправителствени организации, национални и местни органи, основани на иновативни решения.

Европейските университетски алианси, които вече са 44 на брой и обхващат 340 висши училища, са призвани да разработят правния статут, общ европейски знак и европейска студентска карта с цел взаимно признаване на квалификацията на абсолвентите. Приоритет за Европейската комисия е също така подкрепата за младите изследователи.

Мария Габриел обяви, че е създадена европейска мрежа от иновативни университети, която включва 37 университета, в нея участват и два от университетите от Европейския технологичен университет EUt+ – Технически университет Рига и Технически университет Клуж-Напока, но мрежата е отворена за нови членове. Следващият етап в развитието на Европейските университетски алианси е сътрудничеството помежду им и разпространение на постигнатите резултати, което ще създава допълнителна стойност за обществото. Тя допълни,  че реализацията на всички тези начинания изисква и финансови ресурси, а те са осигурени целево по програмата „Еразъм+“, но може да се кандидатства и по други програми на ЕС, напр. „Хоризонт Европа“, както и по линия на Европейския институт за иновации и технологии.

Комисар Мария Габриел се срещна с ректорите на осемте университета-партньори в Европейския технологичен университет EUt+, които са на работна среща в София и се запозна с постигнатите до този момент резултати в съвместната работа и с подготовката за  кандидатстване за втория етап на проекта. Мария Габриел благодари на университетите за тяхната ангажираност и положените усилия. Срещата приключи с взаимни пожелания за поддържане на активен диалог и сътрудничество между Европейската комисия и Европейския технологичен университет EUt+.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *