Майсторски клас “Игровизация и краудсорсинг” отвори вратите към най-новите технологии

0

_DSC1676B 100Майсторски клас “Игровизация и краудсорсинг” (Gamification and Crowdsourcing) се проведе в края на месец юни във Варненския свободен университет и бе част от наситената със събития програма, в която се включиха учени и експерти от цял свят. Наред с актуалните теми на високотехнологичното и бизнес развитието календарът от събития включваше и майсторски класове в областта на кибер сигурността, международната политика, криминалистиката и психологията.

„Това е една изключително наситена програма за среща на студентите с бизнеса, програма в която студентите и гостите на университета се срещат с върхови представители на науката и практиката, програма, с която доказахме, че верният път на развитието на образованието е интернационализацията”, посочи в приветствените си думи при откриването на Международната конференция по информатика и съпътстващите събития президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

Израелските учени д-р Ели Мирон и д-р Гилад Равид от Университета Бен Гурион – лектори в майсторския клас “Игровизация и краудсорсинг” (Gamification and Crowdsourcing) са сред създателите на понятията „игровизация” и „краудсорсинг”. Те се срещат за втори път със студенти и гости на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Този път, за да отворят пред тях вратите към най-новите технологии.

Ръстът на новите технологии в различни области е значителен през последните години. През 2014 г. услугите, свързани с маркетинг на стоки за широко потребление и привличане на нови клиенти, създадени в игрови стил и със сходни механизми придобиват популярност сравнима с тази на платформите Facebook, eBay или Amazon, твърдят експертите. Според тях, игровизацията ще засегне 25% от преструктурираните бизнес процеси до 2015 и ще достигне пазарна стойност от 2.8 млрд. долара през 2016. Очаква се в рамките на следващите две години 70% от компаниите, включени в Global 2000, да интегрират иновативната практика. Прогнозите са игровизацията да проникне във всички сфери на човешката дейност.

Игровизацията или “gamification” е ясно изразена тенденция за използване на игровата механика в неигрови условия от типа на иновации, маркетинг, обучение, здравеопазване, социални инициативи. Новата тенденция цели да вземе основните характеристики на игрите като забавление, действие, прозрачност, дизайн и предизвикателство и да ги приложи към реални цели, различни от развлечението. В бизнес среда игровизацията може да се използва за създаване на решения както за ежедневните дейности, така и за обучения или за връзка с потребителите. Основна цел на „игровизацията” е постигане на по-голяма ангажираност на участниците в даден процес, промяна на поведението им и стимулиране на иновациите. Възможностите за бизнеса са огромни – от по-активно участие на клиентите, до краудсорсинг за целите на иновациите и подобряване на работата на различните екипи.

Краудсорсингът или отворената ангажираност (на английски: crowdsourcing) в буквален смисъл означава използване на ресурса на тълпата и възниква по аналогия с Outside Resource Using или аутсорсинг. Тази практика представлява получаване на необходимите услуги, идеи или продукт чрез привличане на голяма група от хора, като най-често тези групи са организирани онлайн.

Проектите обикновено се обявяват публично и всеки може да се включи като доброволец. Отворената ангажираност обединява усилията на множество хора, като всеки има своя собствен принос в крайния резултат. Компанията-възложител обикновено обявява награда, която е обвързана с резултата от проекта. В някои случаи това е парично възнаграждение, а други, групата може да работи само поради морални подбуди (лично удовлетворение, чест, слава). В Интернет пространството краудсорсинг практиката се прилага често, когато се търси решение на проблем от самите потребители на определен сайт, продукт или услуга.

Освен двете ключови понятия игровизация и краудсорсинг, част от темите на в майсторския клас включваха управление на знанието и облачните технологии.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *