Курс за следдипломно обучение „Семейна и социална среда на новороденото“ ще се проведе в МУ-Варна

0

Kurs_SDO

На 09, 10 и 11 юни 2017 г. ще се проведе курс за следдипломно обучение „Семейна и социална среда на новороденото”. Обучението ще се състои в РЗИ – Варна, ул. Брегалница № 3, ет. 4. зала 413 и ще е с продължителност 30 учебни часа /3дни х 10 учебни часа/.

Лектори са доц. Д. Димитрова и ас. д-р Е. Вълчева. Курсът приключва с издаването на сертификат от Медицински университет-Варна. Своето участие можете да заявите в срок до 05. 06. 2017 г.

Обучението е предназначено за лекари, акушерки, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, психолози, педагози, социални работници и други специалисти с висше образование, проявяващи интерес към тематиката.

Следдипломното обучение „Семейна и социална среда на новороденото” допълва вече съществуващите проекти за СДО на Катедра „Хигиена и епидемиология”, ФОЗ и Филиала на МУ във Велико Търново и визията им за интердисциплинарен подход в изучаването на детето и грижите за него.

Предложените теми са в  унисон със съвременното виждане за  значимостта   на първите 1 000 дни от живота на детето /от момента на зачеване/ и стратегията на СЗО за превенция на детското здраве /до 5 год. възраст/ в семейни условия и обществото. За първи път партньор по обучителен проект на МУ-Варна е и Държавната агенция за закрила на детето.

Таксата за курса е 30 лв. и трябва да се преведе по сметката на МУ-Варна:

Банка „ДСК”ЕАД-клон Варна,

BIC: STSABGSF и IBAN: BG24STSA93003100040700.

Необходими документи за регистрация са:

• сканирана диплома за висше образование;

• регистрационна форма /заявление/: изтеглете от тук

• сканирано копие от платежното нареждане по сметка на МУ-Варна

Повече информация може да получите на http://mu-varna.bg/BG/sdo-kurs  и в отдел СДО на    МУ-Варна,  тел:  052/677 016 или да видите тук.

Е-mail за получаване на заявките и приложените документи: svetla.doncheva@mu-varna.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *