Кръгла маса на образованието и бизнеса на Робо Лига България 2013

roboticaПървото официално състезание на Робо Лига България се проведе днес. Присъстващите в Интер Експо Център София станаха свидетели на състезания с роботи в различни категории, демонстрационни уоркшопове и презентации на тема роботика, както и на създаването на работен клуб по роботика.

В рамките на събитието се проведе кръгла маса на образованието и бизнеса, в която участие взеха представители на техническите университети в София, Пловдив, Варна и Русе, както и на Института по роботика към БАН. В дискусията участваха фирмите: ПЛ-Контрол, Smartcom, Роботев и Роботранс и др.

Дискусията за Роботиката на национално ниво създаде теми за разговор с ледните направления:
какви са интересите на младите хора в тази област, какви са възможностите им за реализация, къде са местата, където могат да научат повече и др.

Робо Лига България цели да събере ученици, студенти и професионалисти ентусиасти в състезание с роботи. Категориите в състезанията дават възможност да се покажат различни хардуерни и софтуерни разработки и решения. Събитието е платформа за създаването, споделянето и развитието на идеи в областта на роботиката.

Робо Лига планира още редица участия в други събития, отново ангажирани с темата роботика, тъй като на кръглата маса по време на събитието на 9-ти Ноември се засегнаха и важни теми като образованието, Клъстер и Федерация по Роботика. Организаторите планират през ноември 2014г. събитието да се повтори в сходен формат и отново на национално ниво.

Още по темата четете в младежкия сайт Teenews.eu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *