Красимир Вълчев: Трябва да подготвим младите да създават изкуствен интелект

0

„Трябва да подготвим младите хора да създават изкуствен интелект и да го управляват. Те трябва да притежават т.нар. преносими умения, които ще им позволят да се справят с всички предстоящи предизвикателства и трансформации. За целта се налага да настроим образователната система да преподава чрез и за технологиите и изкуствения интелект.“ С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна към гостите на международната конференция „Educate to create 2019: Impact of Artificial Intelligence on Higher Education“, която се проведе в Иновационен форум „Джон Атанасов“ на София Тех Парк.

Според министър Вълчев изкуственият интелект ще предизвика следващата вълна технологични и обществени трансформации. В същото време очакванията към образователната система да отговори на нуждите на индустрията и пазара на труда, както и да даде равен шанс за реализация в бъдеще ще нарастват. „Дали ще сме развита страна зависи от това, как ще влезем в периода на трансформация. Бъдещата реализация на младите хора ще изисква минимум базови дигитални умения“, каза той. Дигитализацията е поставена в центъра на политиките на настоящия кабинет и той е първият, който прави толкова инвестиции в тази посока. Още в трети клас беше въведен предмет „Компютърно моделиране“, а на учениците от десети до дванадесети клас беше дадена възможност да изучават професията „приложен програмист“. Предстои стартът на национална програма „IT бизнесът преподава“, която ще позволи на специалисти от IT компании да обучават ученици по определени модули от учебния материал по информатика. Подготвя се и проектът „Образование на утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за дигитализация на средното образование, в който са предвидени средства за създаване на отворен облак с учебно съдържание. В момента над 70% от българските учители имат желание да преподават чрез нови технологии, а над 60% от учениците ги ползват за учене.

Процесът на дигитализация на висшето образование минава през инвестиции в оборудване на лаборатории, в млади учени и преподаватели и ориентиране на повече програми към изучаване на изкуствен интелект. В момента четири университета в страната обучават студенти в такава специалност. „Изкуственият интелект е група от неща, които трябва да се преподават във висшите училища. Съдържа в себе си математика, логика, философия и дори етика. Университетите ще имат отговорната задача да приемат хора, които ще знаят как да създават дигитално съдържание, и да ги превърнат в лидери на промяната в индустрията, държавата и обществото. Затова трябва да насърчават иновациите, креативността и да развиват качествени научни изследвания, както и да работят с бизнеса и съвместно в европейски университетски мрежи“, заяви министър Вълчев. Той съобщи, че с промени в Закона за висше образование ще се даде възможност да се подготвят национални програми за развитие на университетите. Такива възможности има и в Оперативната програма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *