Красимир Вълчев: Внасяме Национална стратегия за развитие на научните изследвания

Националната стратегия за развитие на научните изследвания ще бъде внесена за обсъждане в Министерски съвет, за да бъде предложена на Народното събрание. Това заяви днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на своята първа официална среща с председателя на Българската академия на науките академик Юлиян Ревалски. Председателят на БАН заяви, че учените подкрепят проекта на стратегията, подкрепят мерките в управленската програма на правителството и се надяват този документ да бъде приет от парламента.

БАН е най-значимата научна институция и най-голямата в сферата на образованието и науката, заяви Красимир Вълчев. Той изтъкна, че министерството ще работи съвместно и с учените, и с бизнеса, за да се осигури добра перспектива за младите хора.

Ключово е максимално бързо да стартира механизъм за оценка на научните изследвания, за да бъде убедена обществеността какви са ползите от науката, посочи министър  Красимир Вълчев.

Грижата за кадрите – в изследователските центрове, във висшите училища и в училищата, бе една от темите, които двамата обсъдиха. Емиграцията на младите и образовани българи е сериозен проблем, изтъкна министър Вълчев. Той и акад. Ревалски смятат да работят приоритетно за задържане и привличане на младите учени. По думите на председателя на БАН, развитието и устойчивостта на научните кадри ще е полезно не само за образованието, но е от изключително значение за суверенитета на държавата.

Една от основните мисии на БАН и на учените е трансфер на знания към обществото, посочи акад. Ревалски. По време на студентските практики младите хора използват уникалната апаратура на научните институти. БАН може да помогне и за кариерното развитие на учените, увери той.

Министърът на образованието и науката и председателят на БАН обсъдиха възможности за разширяване на формите на сътрудничеството с висшите училища и въвеждането на нови методи на преподаване чрез обучение на учители, за да се подобри качеството на предучилищното и училищното образование. И двамата са убедени, че учителите приемат всяко предизвикателство и са отворени за новите неща, за да задържат интереса на учениците и да им помогнат по-лесно да усвояват нови знания.

По-късно днес министър Вълчев обсъди с представители на Съвета на ректорите приоритетите на МОН в областта на висшето образование. Той заяви, че ще продължава преструктурирането в областта на финансирането и приема на студенти, както и политиката на по-тясно обвързване на висшето образование с пазара на труда. При финансирането на университетите обаче ще се отчита и регионалната значимост на част от професионалните им направления. Министърът обеща и дебат по стратегическото управление на висшите училища. Той ще поиска от всяко училище и стратегия как то вижда своето развитие в хоризонт 20-30 години. Ректорите предложиха всички сега действащи закони в областта на висшето образование да бъдат обединени в един. В момента образованието и науката се управляват от четири нормативни акта, които на моменти си противоречат. Обсъден беше и въпросът за бъдещото изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *