“Коучинг за лидерите и организациите на бъдещето”

Международната седмица на коучинга е ежегодна традиция, която се провежда по целия свят в рамките на третата седмица на месец май като празник на професионалния коучинг. Тази традиция е стартирана през 1999 г. от Международната коуч федерация (ICF), за да повиши разбирането на широката публика за ползите от работата с професионален коуч и да демонстрира ефекта от коучинг процеса. ICF е най-голямата глобална организация с повече от 30 000 члена в целия свят.

На 15 май 2017 г. от 17 часа, ICF България в партньорство с Факултета за дистанционно електронно и продължаващо обучение и департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет откриха Международната седмица на коучинга. Водещата тема на събитието беше “Коучинг за лидерите и организациите на бъдещето”. Дискусията беше насочена към ролята на коучинга като партньорство и ефективен подход заразвитие на лидери, за разкриване на личен и екипен потенциал, за организационна и лична трансформация, за удовлетворяващ личен и професионален живот. Бяха представени примери като доказателства за това, че коучингът е иновативен и резултатен подход за подкрепа на хора, екипи и организации в съвременната предизвикателна, бързо променяща се и непредвидима среда.

Професионалните коучове реализираха коучинг демонстрации като дадоха възможност на всички участници – студенти, преподаватели и гости на събитието, лично да опитат коучинг и да усетят ползите от него. В заключителната сесия на мероприятието студентите споделиха ползите от проведените коучинг сесии, оцениха по достойнство мероприятието и изказаха своята благодарност към организаторите като демонстрираха висока степен на удовлетвореност. Представителите на  ICF България също дадоха своята позитивна обратна връзка, като отчетоха, че проведеното мероприятие в НБУ е отличен старт на международната коучинг седмица в България. Те предложиха да се укрепи и разшири партньорството между НБУ и ICF България за утвърждаване на коучинга като професия чрез бъдещи общи инициативи и проекти в т.ч. създаване на съвместна магистърска програма.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *