Конкурс за лятно училище на БФБ-София и фондация Атанас Буров

0

Фондация Атанас Буров, съвместно с БФБ – София обяви конкурс за стипендии за участие в Лятно училище “Инвестиции”. Кандидатите трябва да изпратят до 19 юни 2016 г. попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език. Одобрените ще бъдат обявени до 3 юли 2016 г. Стипендиите предоставени от фондацията покриват престоя и обучението на стипендиантите.

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната. Те трябва да имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми и кариерно развитие. Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *