Колежът по МТ&М стартира прием на документи за кандидат-студенти

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг, известен като Датския колеж в София, стартира прием на документи за кандидат-студенти за Новата академична 2018/2019 година.

 

Приемът във висшето училище е по документи и с интервю-събеседване, свързано с мотивацията на кандидат-студента да се обучава в сферата на маркетинга, търговията и предприемачеството. Бъдещите студенти попълват и тест за установяване нивото на владеене на английски език. Оценката по него не е балообразуваща, а позволява на приетите кандидат-студенти да бъдат разпределени по учебни групи с еднаква степен на владеене на езика.

 

Документите за прием се подават в сградата на Колежа по МТ&М на адрес: П.К. 1612, София, ул. „Софийски герой“ №1, ет.5, Бизнес Център Прима, етаж 5. Изпитите са през май и през септември.

 

Колежът по МТ&М е едно от първите  частни висши училища в страната, тясно фокусирано върху модерния маркетинг, печелившата търговия и високо ефективния мениджмънт. За обучение през новата академична година бъдещите студенти могат да избират бакалавърска програма по „Маркетинг“ или по „Предприемачество“.

Специалността „Маркетинг“ е концентрирана в маркетинг инструментите и способите за оценки на пазар, конкуренция, тенденции, корпоративна политика, визия и други сфери, свързани с дейността на всяка една фирма. В последния, шести семестър, студентите избират 9 Специализирани учебни блока (СУБ) за още по-тясно профилиране по специалността като: Бизнес маркетинг, Бранд мениджмънт, Експорт-Импорт, Борси и борсова търговия, Бизнес предприятие, Маркетинг на развиващите се индустрии и др.

 

Специалността „Предприемачество“ набляга на генерирането на бизнес идеи, развитието и успешното им разрастване. Изучават се иновации, технологии, тенденции и други дисциплини, свързани с динамичната бизнес среда. Студентите в тази специалност могат да се обучават паралелно в Колежа по МТ&М и в СофтУни, като комбинират теоретични знания с практически софтуерни умения. Завършването на съвместната учебна програма по е-предприемачество позволява на студентите да създадат свое бизнес предприятие или да се реализират в сферата на IT сектора.

 

Продължителността на обучението в двете специалности е 3 години в четири форми – редовна, задочна,  задочно-алтернативна и дистанционна.

 

МТМ Didgital е нова форма на обучение, която дава възможност на много заети хора, да получат висше образование, независимо от мястото, където се намират, или натоварения си график. Учебните материали в нея се предоставят онлайн с код за достъп. Студентите, записали новата форма на обучение в Колежа по МТ&М, имат назначен ментор, който координира присъствените им часове за изпити и предаване на проекти, осъществява връзката им с преподавателите и улеснява административните задължения.

 

Независимо от формата, в която се обучават, студентите завършват с Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, направление „Икономика“. За разлика от „университетския“ бакалавър в държавните висши училища, тя е силно ориентирана към практиката и е с по-кратка продължителност на обучение. Отличава се с динамичен и отговорен път към успеха, получаване на професионални знания и умения, фокусирани цели и предизвикателства пред личностното развитие.

 

Дипломата за висше образование, която се издава от Колежа по МТ&М, е с приложението EUROPASS, което я прави разпознаваема в Европа и света.​​ След завършването си, студентите могат веднага да продължат образованието си за получаване на ОКС „Магистър” в България или в чужбина.

 

Освен специализираното обучение, Колежът по МТ&М предоставя на своите студенти участие в програмата „Еразъм”, практики и стажове в големи фирми, както и разнообразие от допълнителни курсове, с които да обогатяват уменията и компетенциите си. Те включват полезни и забавни часове по фотография, български и английски език, театрален курс и Microsoft IT академия. Повечето курсове са безплатни или на символична цена, като в тях могат да се запишат както студенти и преподаватели, така и външни лица.

 

За справки и подаване на документи:

 

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

ул. „Софийски герой“ №1, ет.5
1612 София, България, Бизнес Център Прима

Информационен Център
Тел.: +359 2 4456 148
Мобилен: +359 889 869 400

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *