Климатичните промени влизат в училище през есента

Учебни материали за проектно-базирано обучение и задълбочаване разбирането на учениците за климатичните промени ще бъдат достъпни безплатно за учители и ученици в цялата страна от предстоящата учебна година.

Целта на материалите е да подкрепи учениците да разбират по-добре предизвикателствата, свързани с климатичните промени и да ги провокира сами да търсят и предлагат на решения на екологичните проблеми в техните общности. Образователните ресурси дават възможност също на учителите да прилагат нови и иновативни преподавателски подходи, които дават повече свобода и поле за действие на учениците във връзка с актуална тема за целия свят.

Материалите са насочени към ученици от 5 до 12 клас и ще могат да се интегрират в образованието по различни предмети. Те обхващат три тематични области:

  1. Транспорт и климатични промени;
  2. Природа и земеделие;
  3. Производство и енергия.

Учебните ресурси се изготвят по проект на фондация “Заедно в час”, който е финансиран от Европейската климатична фондация (European Climate Foundation).

“Макар често да чуваме, че бъдещето е в ръцете на учениците, рядко в България ставаме свидетели на конкретни дейности, които да позволяват на децата наистина да участват в търсенето на решенията за предизвикателствата на бъдещето. С тези учебни материали, заложените идеи и възможността самите ученици да бъдат активна част от справянето с климатичните промени е стъпка към това да имаме по-овластени, по-активни и отговорни граждани утре. Вярвам, че материалите дават добра възможност и на самите учители да се ангажират повече с темата и да ги доразвият като дейности през своя опит и умения.”, споделя Юлия Мишкова, обучител в екипа на “Заедно в час” и един от специалистите, които работят по проекта.

В първа фаза на проекта с подкрепата на опитни външни консултанти вече са създадени първите варианти на учебните материали и план за конкретни дейности за проектно базирана работа с ученици по темата за климатични промени.

Следващата фаза на проекта, която обхваща месеците до края на учебната година, учебните материали ще се тестват в няколко училища в цялата страна. Всички ученици, които работят по материалите ще разработят свои проекти за решаване на климатични предизвикателства на база на наученото. Проектите и идеите на учениците ще бъдат публично представени на специално събитие на 11 юни в София. Следва допълнително тестване на учебните материали и в традиционната Лятна академия на “Заедно в час”, която ще се проведе от 19 юли до 5 август в две училища в София.

След получаване и обработване на обратната връзка от учениците и учителите от тестовия период материалите ще бъдат финализирани. Те ще бъдат публикувани и разпространени публично като ресурси на най-големия български сайт за обучителни ресурси за учители Prepodavame.bg.

Материалите също ще бъдат преведени и на други езици и ще бъдат разпространени в образователните организации от глобалната мрежа на Teach For All.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *