Класната стая на бъдещето вече работи в Българското училище в Никозия

От новата учебна година Българското училище в гр. Никозия ще бъде едно от най-модерните учебни заведения в Кипър. Децата ще посещават нов мултимедиен кабинет, оборудван от издателството на мултимедийни знания Сирма Медия, част от Сирма Груп. Кабинетът е създаден според концепцията за класната стая на бъдещето на Сирма Медия и ще позволи на обучаващите се българчета, да се докоснат до най-новите образователни технологии за преподаване в училищна среда.

Новосъздадената класна стая на бъдещето в стария град на Никозия е оборудвана с девет лаптоп – таблета classmate PC на водещия доставчик на процесори и разработчик на образователни технологии Intel, една интерактивна дъска, проектор и интелигентен софтуер, който пренася написаното на бялата дъска върху екрана на всеки един от таблетите. Решението дава на учениците по-непосредствен достъп до учебното съдържание, улеснява комуникацията между тях и учителите и ги провокира да участват по-активно в образователния процес, взаимодействайки по-добре с учебните материали. Всички технологични продукти са дарени от кипърската компания Саламис Шипинг.

„Ръководството на Българското училище в Никозия винаги се е стремяло да предложи на своите възпитаници най-модерните методи за преподаване и достъп до съдържание. Внедряването на технологичните решения на Сирма Медия за класната стая на бъдещето е част от цялостната ни политика в тази сфера и е радостно, че с този проект ние се превръщаме в най-иновативното училище в цял Кипър. Технологиите, използвани в новата класна стая, не само ще направят учебния процес по-забавен и интересен, а и ще повишат ефективността при преподаване и придобиване на знания, ще повдигнат компютърната грамотност на учениците и мотивацията им за учене“ – обяснява Галина Кумбару, учител в Българското училище в Никозия.

През следващата учебна година ръководството на институцията планира включване на часове по компютърна грамотност и по математика, следващи програмите на Министерството на образованието, науката и младежта в България. Ще бъдат организирани и курсове по английски и гръцки език.

Елена Михайлова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *