Кампанията „Талантът обича всяко дете” набира кандидати до 24 септември

0

01Кампания за развитието на детския талант в подкрепа на българските деца в неравностойно положение или от социално слаби семейства стартира на 01 октомври. Инициативата, наречена „Талантът обича всяко дете”, ще продължи до 31 декември като тя ще осигури стипендии за едногодишно обучение по чужди езици и изкуства към Академия Unity.

Процесът по кандидатстване в социалния проект в момента е активен и достъпен за всички желаещи, които отговарят на поставените критерии. Академия Unity приема кандидатури до 24 септември включително. Изборът се провежда в два етапа – одобрение по документи и интервю с всяко от допуснатите деца, включително и неговите родители или приемно семейство. Популяризиране и набиране на деца се извършва още чрез основния партньор по проекта – фондация „За Нашите Деца“, софийски училища и медийни партньорства.

“Когато решихме да отделим част от приходите си за обществено значима кауза, започнахме да търсим проект, в който има реален потенциал за положителна промяна. Намерихме го в лицето на кампанията „Талантът обича всяко дете”, защото инициативата дава равен шанс на децата, обучавани по проекта, да разгърнат своите възможности и да развият умения за общуване, и взаимодействие в обществото. Тези способности са много ценни, особено когато говорим за деца, растящи в социални институции или приемни семейства”, коментира инициативата Радослав Кошков, търговски директор на Шнайдер Електрик България.

“Назвисимо в какви условия се е родило, всяко дете има нужда от среда, в която да развие своите таланти. За съжаление много семейства нямат възможност да осигурят на децата си нужните занимания, за да развият своя пълен потенциал и да усъвършенстват уменията си за комуникация с околните. Така насочихме усилия да помогнем, защото всяко едно дете, лишено от възможност да се развива, е един загубен шанс за по-доброто на страната. Започнахме проекта с 9 деца, но тази учебна година, благодарение на Шнайдер Електрик, с радост ще приемем значително повече деца”, сподели Иво Паскалев, изпълнителен директор на Академия Unity.

Социалният проект „Талантът обича всяко дете” е съвместна инициатива на Академия Unity и фондация „За Нашите Деца”. Шнайдер Електрик се включва в кампанията от тази учебна година, като осигурява финансови средства за обучението и развиването на творческите умения на 28 деца със занимания по английски език, рисуване, театър, сценография, арт работилница. Обучението синтезира най-доброто от педагогическия опит – стратегии, технологии и методи, иновативна учебна база. Ценното, което детето получава в тези курсове, е не само знание в конкретни изкуства или език, а фактът, че то попада в реални ситуации, отношения, в които е предизвикано да прояви себе си.

Подробна информация за кандидатстване по проекта е публикувана на уебсайта на Академия Unity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *