Как ще се промени образованието в чужбина след Covid-19?

Как ще се промени обучението в университетите в чужбина след Covid-19? На този въпрос отговаря Ели Тончева, управител на консултантска агенция ЕДЛАНТА, специално за Uchi.bg. Вижте отговорите ѝ!

Как точно ще се осъществяват заниманията и какви ще бъдат изискванията за социална дистанция по време на лекции, в кампуса и т.н.?

За системата за висше образование в страните в Западна Европа, а и по света комбинираната форма – присъствено и онлайн обучение, не е новост. Университетите проявиха изключителна гъвкавост в създалата се извънредна обстановка още през месец март, както в преподаването, така също и в системата за провеждане на изпити. Тази тенденция ще се запази и най-вероятно повечето университети ще продължат да прилагат комбинираната форма на обучение. С цел избягване струпването на големи групи студенти на едно място, университетите обмислят да предлагат лекционната част изцяло онлайн, докато упражненията и семинарните занимания ще бъде възможна и в малки екипи при спазване на всички санитарни мерки.

Ще повлияе ли това на качеството на обучението?

В по-голямата си част обучението в чужбина е базирано на екипна работа и работа с преподавател. Това ще продължи да се случва по същия начин – с лични срещи или онлайн. Университетите предоставят онлайн достъп и до цялата си база от материали (библиотеки и др.) в подкрепа на обучението на своите студенти. Разбира се, специалности, които изискват лабораторни или други практически занятия са ощетени в ситуации като настоящата, но и за тях се търсят различни подходящи решения.

Кои са ползите от дистанционното обучение, които се очертаха по време на карантината? Ще продължат ли студентите да ползват този образователен метод?

При дистанционното обучение винаги е било важно студентите да придобият онази самостоятелност, която им помага да изградят устойчиви навици за учене, приоритизиране и управление на времето. Те се учат да работят в екип със свои колеги и да търсят сами източните си на информация, за да се справят с поставените задачи. Преподавателите им са на разположение във всеки момент, в който студентите имат нужда от обратна връзка, насока или менторски съвет.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *