IT сферата привлича все повече интерес и внимание, заради перспективата към по-добър стандарт и повече възможности. Но малцина осъзнават, че професията на програмист не е единствен вариант за реализация в този сектор. Именно тук идва ролята на други IT специализации като тази по софтуерно тестване и осигуряване качеството на софтуера.

За да създаде повече възможности за курсистите, като водеща образователна институция в областта на програмирането, дигиталния маркетинг и дизайна, SoftUni разработи първата по рода си цялостна, задълбочена програма по QA. Тя разкрива тайните на професията и осигурява бърз вход към IT сферата за всеки, който не желае да се занимава с програмиране.

Но какво всъщност представлява реализацията като QA и перспективна ли е професията в сравнение с програмирането?

Каква роля играе QA в разработката?

Ръчното тестване, което се среща и като manual QA, и автоматизираното тестване, или QA automation, са ключови елементи и етапи от процеса по разработка на софтуер. Където се създават софтуерни продукти, има нужда и от QA специалисти.

Това е така, защото те са експертите, които следят за качеството на софтуера. Те провеждат редица тестове, търсейки грешки, проблеми и неточности в изпълнението и производителността. Целта им е да открият и да спомогнат за премахването на възможни разминавания между изискванията на клиента и фактическата производителност и работа на софтуера.

Процесът по ръчно тестване изисква експертът да прилага ръчно различни тестове и тестови сценарии в търсене на грешки и несъответствия. От друга страна, QA automation експертите са ангажирани именно с това – писането на код, който да спомогне автоматизацията на тестове. Специалистите по автоматизирано тестване си служат с разнообразие от технологични инструменти, за да ускоряват и улесняват работата си.

Независимо за кого от двата вида експерти става дума, това са професии, които имат ключова роля в осигуряването на качествен софтуер, без дефекти. Ролята им в процеса по разработка гарантира, че рискът от поява на проблеми и дефекти, след като софтуерният продукт е пуснат в употреба, е минимизиран. Това от своя страна спестява много средства, време, а и репутационни щети на компаниите.

От какво образование се нуждае QA експертът?

Задълбочената подготовка на QA експертите включва комплекс от знания и умения, които се простират и до границите на програмирането, но само с цел автоматизация. Цялостният подход е необходимо да интегрира ръчното тестване и технологичните познания в областта на софтуерните технологии и програмирането, автоматизираното тестване и съвременните DevOps практики.

Именно това може да бъде открито в цялостната програма по QA инженерство в SoftUni. Тя осигурява интегриран подход, който отговаря напълно на съвременните изисквания за QA професията. Образование и практическа подготовка, които могат да придвижат напълно начинаещ до кариерен старт като junior, комбинират:

  • Умение за откриване, анализ и документиране на бъгове;
  • Познаване на фундаментални концепции като това какво е бъг и тестови сценарий;
  • Разбиране на различните нива на софтуерно тестване;
  • Владеене на базовите принципи в програмирането и концепции като ООП и структури от данни, с цел писане на компонентни тестове;
  • Владеене на техники и инструменти за тестване както при front-end, така и при back-end разработка и още.

С оглед на тези изисквания към професията е създадена и програмата на SoftUni. В нея, в рамките на 5 месеца може да се придобие професия Manual QA Specialist, а за още 12 месеца – и професия Automation QA Engineer.

Подобна обучителна пътека не е само суха теория. Образователната подготовка на всеки начинаещ трябва да включва много практика и реални сценарии, с които един QA експерт може да се сблъска в реалната работна среда. Всичко това трябва да е подплатено и с много добре развити меки умения. Ето защо!

Основни QA задължения и необходими за изпълнението им умения

QA инженерът е специалистът, който казва дали един софтуерен продукт може вече да бъде предоставен на потребителите или се нуждае от корекции. Ръчни и автоматизирани тестове спомагат за ежедневната проверка на кода и качественото изпълнение. Всяка нова функционалност бива щателно проверявана. Но това не е всичко.

Може би най-важното им задължение е правилното комуникиране на дефекти и бъгове към разработчиците. Това е изключително чувствителен момент, който изисква комуникационни умения на високо ниво и способността обосновано да се предава критика и информация за дефектите.

Не на последно място, способностите на QA експертите се допълват от вродено любопитство и желание да стигнат до дъното на всеки дефект. Те са изследователи, които буквално търсят начини да счупят софтуерния продукт.

Перспектива пред QA експертите

Ускорената дигитализация и бизнес трансформацията, която наблюдаваме през последните години придадоха още по-голямо значение на QA специалистите. Бъдещите експерти могат да насочат уменията си към голямо разнообразие от проекти. А това превърна и общността на местно ниво в много по-активна и бързо развиваща се.

Не е за подценяване и фактът, че QA професията осигурява вход в IT сферата за тези, които не си представят по цял ден да програмират и не търсят реализация като разработчици. Всеки, готов да положи необходимите усилия и да отдели нужното старание и внимание, може да очаква процъфтяващ кариерен път. А сега могат и да направят първата си уверена крачка с цялостната програма по QA инженерство на SoftUni, ставайки част от най-голямата и бързо растяща дигитална образователна общност в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *