Как да се определи възвръщаемостта на инвестициите в проектите за внедряване на ЕРП

Ако все още не сте взели решение за въвеждане на модерен софтуер, който да ви гарантира достатъчно инструменти, с които да си помогнете в управлението на всички процеси във фирмата, в следващите редове ще ви споделим какво трябва да имате предвид, когато изчислявате каква ще бъде възвръщаемостта на инвестициите, които ще направите за избор и внедряване на една от познатите ЕРП системи на пазара.

Със сигурност вече обмисляте скорошно внедряване на ЕРП. Преди да продължите с осъществяването на тези планове, сигурно искате да знаете каква полза ще извлече от това вашият бизнес. В крайна сметка, внедряването на ЕРП, макар и важно, не е чак толкова скъпо. Ще искате да разберете в подробности каква ще бъде ползата от тази стъпка за вашето предприятие. Ето как да определите възвръщаемостта на инвестициите въобще или възвръщаемостта на инвестициите конкретно за проектите за внедряване на ЕРП?

Какво означава възвръщаемост на инвестицията за ЕРП проект?

Въпреки че има много фактори, които трябва да се вземат предвид, когато изчислявате каква ще бъде вашата възвръщаемост на инвестициите, определението в основни линии е следното: това е размерът на паричната печалба, която вашата компания ще реализира, разделен на изразходваната сума или общите разходи за придобивката.

Изчисляване на общите ви разходи за собствеността

Има редица разходи, които трябва да бъдат взето предвид при изчисляване на общите ви разходи за придобивката, като например:

 • Лицензионни такси
 • Разходи за внедряване
 • Консултантски такси
 • Разходи за подходящ хардуер, ако е необходимо

Освен това, ще искате да включите и разходите за поддръжка на вашия софтуер. Поддръжката може да включва съпорт и IT персонал.

Други фактори, които трябва да се вземат предвид при внедряване на ЕРП

Има и други фактори, които трябва да се вземат предвид извън общите разходи за придобивката, когато става въпрос за възвръщаемостта на инвестициите в ЕРП.

 

 • Планиране на инвентаризации: Независимо дали имате прекалено голямо количество запаси под ръка или прекалено малко, ЕРП система ще ви помогне да определите оптималното количество, което да поддържате, за да избегнете складов недостиг, но същевременно да не препълвате складовете си. Това ще ви спести пари в дългосрочен план.
 • Оперативни разходи: Автоматизирането или повишаването на ефективността на бизнес процесите с внедряване на ЕРП система минимизира недостига и прекъсванията, намалява разходите за материали и труд, намалява административните разходи и др. Това в крайна сметка ще подобри крайния резултат.
 • Подобрено производство: ЕРП софтуерът може да помогне за намаляване на разходите чрез рационализиране на процесите, намаляване на излишъка чрез видимост на данните и подобряване на последователността на данните с по-добър достъп между отделите в организацията.

Също така, не отписвайте това: два допълнителни фактора, които трябва да вземете предвид, са периодът на изплащане и нематериалните ползи, които получавате от управлението на вашия бизнес с помощта на ЕРП софтуер. Периодът на изплащане е периодът от време, необходим за възстановяване на разходите по вашата придобивка. Въпреки че ще започнете да виждате бързо възвръщаемостта на вашата ЕРП инвестиция, мнозина забравят, че тя няма как да се отчете като печалба, докато не изтече периодът на изплащане.

Периодът на изплащане, който влияе на вашата възвръщаемост на инвестициите, е твърдо число, но нематериалните ползи не са. Какви са нематериалните ползи и как те оказват влияние върху възвръщаемостта на инвестициите във вашата ЕРП система?

Нематериални ползи от внедряването на ЕРП

При изчисляване възвръщаемостта на инвестициите в проекта за внедряване на ЕРП система, има осезаеми и нематериални ползи. Осезаемите ползи са тези, които лесно се определят и изчисляват. Нематериалните ползи са печалбите, които са трудни за измерване. И двете влияят по някакъв начин на вашата печалба. Примерите за нематериални ползи включват:

 • Добавена ефективност и автоматизация на бизнес процесите
 • Намаляване на грешките
 • Подобрено обслужване на клиентите
 • По-бързи и точни счетоводни практики
 • По-добра информация и докладване

Определяне на осезаемите ползи

Осезаемите ползи се измерват лесно. Можете да видите, че те съществуват и са количествено измерими. Някои осезаеми ползи за вашето предприятие в резултат на внедряването на ЕРП са:

 • Оптимизирано ниво на запасите
 • Намалени разходи за покупка заради възможността за преговори с доставчици
 • Минимизиране на просрочените дни по вземанията

Много нематериални ползи са вторичен ефект от осезаемите ползи. Видимостта на данните в реално време може да доведе до по-бързи и по-точни счетоводни практики, тъй като вашият финансов отдел има бърз достъп и използва актуални бизнес данни. Оптимизираното ниво на запасите може да има положителен ефект върху обслужването на клиентите заради подобреното време и по-ниските разходи за доставка.

Върху какво друго трябва да помислите?

Ползите, както материални, така и нематериални, и ефектът им върху вашата възвръщаемост на инвестициите не са единствените фактори, които трябва да се вземат предвид. Планирането на управление на промените е от решаващо значение за успеха на вашия проект за внедряване на ЕРП и като резултат на вашата възвръщаемост на инвестициите. Когато планирате ЕРП проект, уверете се, че всеки, от началника до крайния потребител, има глас. Задействан е ЕРП проект, който отнема време, изискващо усилията и сътрудничеството на всички.

Познаването на най-големите области от възможностите за внедряване на ЕРП също ще се отрази на вашата възвръщаемост на инвестициите. Изборът на ЕРП решение, оптимизирано за вашата индустрия или области, които се нуждаят от най-голямо подобрение, ще има най-голямо въздействие върху вашия бизнес, като по този начин ще подобри възвръщаемостта на вашите инвестиции. Прегледът на вашите изисквания ще доведе до информиран избор на подходяща за вас ЕРП система и инструменти и следователно, получаване на възможно най-добрата възвръщаемост на инвестициите.

Всяко забавяне за взимане на решение за преминаване към ЕРП софтуер за бизнеса ви ще забави и дори може да възпрепятства разрастването на бизнеса и преодоляването на конкуренцията. Не забравяйте, че конкурентите ви няма да се спрат пред нищо, за да ви изпреварят и да предложат на клиентите по-улеснения начини на сътрудничество. Ако все още се притеснявате, можете да се консултирате със собственици на бизнеси, които вече са внедрили ЕРП софтуер и имат впечатления от ефекта му върху процесите в компанията. Така от сигурен източник ще можете да получите нужната ви информация, за да можете да решите и за себе си.

Друг начин да получите вярна информация, е да се консултирате с фирмите, които предлагат този софтуер. Те ще могат да ви посъветват и кои от инструментите ще са полезни за спецификата на вашия бизнес.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *