Какво представлява дизайн мисленето и как да се научим да го прилагаме в ежедневието си

0

Модерните проблеми изискват модерни решения, а именно креативни, иновативни, неконвенционални. Един от основните подходи, който се базира на подобен постулат и се утвърждава бързо както в сферата на образованието и бизнеса, така и в ежедневния живот, е дизайн мисленето.

Какво представлява дизайн мисленето?

Дизайн мисленето е прогресивен цялостен житейски подход към различни социални ситуации, който изисква прилагането на нетрадиционна методика за успешното им разрешаване и ни помага ефективно да променим гледната си точка.

Процесът има няколко конкретни етапа, които се прилагат буквално или модифицирано според неизвестната величина:

  • Откритие (емпатия, изследване и дефиниране на проблема);
  • Идея (интерпретиране, създаване и изработване);
  • Експеримент (прототип, тест и оценка);
  • Еволюция (преосмисляне, преправяне, повторение);
  • Внедряване (социализиране, управление и интегриране).

Как да прилагаме дизайн мисленето в ежедневието си?

Дизайн мисленето изисква да излезем от обичайната си логическа кутия и да проектираме нови връзки в съзнанието си, които ни обогатяват и повишават адаптивността ни към околния свят и ситуациите, пред които сме изправени в ежедневието. Чрез него ставаме по-добри в решаването на проблеми и намирането на ефективни варианти, които в общия случай даже не биха ни дошли на ума.

Ето и няколко техники за прилагане на базовите принципи на дизайн мисленето, без да имате никаква предварителна подготовка:

  • Визуализирайте проблема и го разнищете до най-деликатната нишка;
  • Избягвайте прибързани заключения, а помислете как точно се е стигнало до определена ситуация и дали не е можело да я решите;
  • Търсете повече от един работещ вариант, винаги премисляйте многообразието от алтернативи;
  • Поемайте рискове, бъдете смели и преодолявайте страха си от провал;
  • Променете съзнателно оценката, която давате на важни събития, и начина, по който ги виждате в главата си – дали “лошото” не е “добро”?

Преоткрийте дизайн мисленето и го приложете на практика още сега.

Научете се да откривате иновативни решения на всеки проблем с курсове по дизайн мислене на Udemy само за 11,99 евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *