Историята на живота, вселената и всичко останало в „МАЛКА книга за ГОЛЯМАТА история” от Иън Крофтън и Джереми Блек

През юли 2021 г. светът стана свидетел на първия туристически космически полет – мисия, която сякаш дава началото на „достъпния“ космически туризъм и на напълно нов етап от развитието на цивилизацията ни.
Как обаче човечеството е стигнало дотук и познаваме ли достатъчно добре историята на планетата ни?
Красивото издание на „МАЛКА книга за ГОЛЯМАТА история” от изтъкнатите учени Иън Крофтън и Джереми Блек разказва вдъхновяващата история на Земята, живота и вселената, като представя ключовите факти и идеи от астрономията, физиката, биологията и политиката, променили света.
В тази своеобразна енциклопедия читателите ще открият на достъпен и увлекателен език отговори на въпросите как се е появила Вселената, как са се образували звез¬дите и планетите, защо на нашата планета има точните условия за появата на живот, както и как действат живите същества, как са еволюирали и как накрая всичко това води до нас – съвременните хора.
В 272 страници авторите обхващат различни ас¬пекти от човешката история – от раждането на древните империи, през Ренесанса и Просвещението, възходът на национализма и нациите, възхода на Запада, Студената война и екологичните кризи, пред които сме изправени днес по пътя на техническия възход.
Този мащабен разказ позволява да се хвърли много различна светлина върху хилядолетията назад и помага да преосмислим и всичко случило се досега, и нашето настояще и бъдеще.
„МАЛКА книга за ГОЛЯМАТА история” е красива и кратка енциклопедия, в която светът се разгръща пред очите ни със своите малки и големи революции, възходи и падения, съпътствали линията на човешкото време. И напомня, че човешкият живот е само мъничка частица от необятните пътища на Вселената.
Иън Крофтън е бивш главен редактор на енциклопедията „Гинес“, автор е на множество книги, сред които издадените у нас „Науката без досадните подробности“, „Изчезналите“ и „Големите идеи накратко. 200 концепции, променили света“.
Джереми Блек е водещ британски историк, добре познат у нас с мащабния си труд „Военното дело 1660 – 1975“, както и с „Войната. Кратка история“ и „История на Британските острови“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *