Информационeн ден за конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (MSCA-IF-2017)

0

clip_image0022

На 29 май 2017 г., от 14.00 до 16.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 26-Б ще се проведе информационна среща по отворен конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).Срещата се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“.

Поканата за участие е насочена към представители на организации, които желаят да поемат ролята на домакин на индивидуалните стипендианти и да кандидатстват по тази схема.

Регистрация за участие – в срок до 25 май 2017 г., на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&;pageId=27 Предварителни въпроси се приемат по е-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg или tchouprenska@cu.bas.bg

Покана и програма: pdfтук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *