Институтът по микробиология на БАН отбелязва тържествено важни годишнини през март

0

На 7-ми март от 10:00 часа в Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН ще се проведе Тържествено събрание по повод Двадесетата годишнина от членството на Института в мрежата Пастьор и 77 години от създаването му.

Събитието ще се състои в Конферентната зала на Института по микробиология (ул.“Акад. Георги Бончев“ бл. 26).

Ще бъдат представени лекции на тема:

  • „Предизвикателствата в Мрежата Пастьор и ползите от научно сътрудничество“ – доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на Лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии“, Департамент „Инфекциозна микробиология“;
  • „Дизайн на ваксини и генериране на нови експериментални модели“ – гл. ас. д-р Илиян Манойлов, Лаборатория „Експериментална имунология“,
    Департамент „Имунология“;
  • „Подкрепа за високи научни постижения и кариерно израстване чрез ACIP колаборации“ – гл. ас. д-р Милена Лесева, Лаборатория „Експериментална имунотерапия“, Департамент „Имунология“.

На събитието ще присъства д-р Сесилия Кастило, Отговорник за Регионалното и стратегическо развитие на Мрежата Пастьор в Евро-Средиземноморския регион, д-р Хичем бен Хасин (Институт Пастьор – Тунис), както и гости от министерства, държавни агенции, университети, чуждестранни лектори и представители на академичната общност.

Ще бъдат връчени ежегодната награда за най-добра работа на млад микробиолог на Фондация „Стефан Ангелов“ и Годишната награда за високи научни постижения на Института по микробиология „Стефан
Ангелов“.

Програма на събитието:

10.00 – 10.15 Официално откриване от проф. дн Пенка Петрова, Директор на ИМикБ

10.15 – 10.30 Приветствие от д-р Сесилия Кастило, отговорник за регионалното и стратегическо развитие на Мрежата Пастьор в Евро-Средиземноморския регион

10.30 – 10.50 Предизвикателствата в мрежата Институти Пастьор и ползите от научно сътрудничество“ – доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на Лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии“, Департамент „Инфекциозна микробиология“

10.50 – 11.10 Дизайн на ваксини и генериране на нови експериментални модели“ – гл. ас. д-р Илиян Манойлов, Лаборатория „Експериментална имунология“, Департамент „Имунология“

11.10 – 11.30 Подкрепа за високи научни постижения и кариерно израстване чрез ACIP колаборации“ – гл. ас. д-р Милена Лесева, Лаборатория „Експериментална имунотерапия“, Департамент „Имунология“

11.30 – 11.40 Връчване на Годишната награда на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ за високи научни постижения на колектив

11.40 – 11.50 Връчване на награда за най-добра работа на млад микробиолог на Фондация „Стефан Ангелов“

12.00 – 13.00 Почивка

13.00 – 15.00 Обсъждане на приоритетни разработки в Мрежата Пастьор на отделни научни екипи с д-р Сесилия Кастило

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *