Иновативен инструмент мери ключови умения на учителите

0

Анкетата “Учител на 21.век” е създадена, за да помогне на учителите да разберат повече за себе си и преподаването си в контекста на променящата се среда. Тя е съвременна възможност чрез интерактивен инструмент преподавателите бързо да открият областите, в които се справят добре и тези, в които е необходимо да се развиват професионално.

“Подбрахме 7 ключови умения за преподавателите и разработихме въпросник, който може да ги измери. Малко след стартирането на анкетата над 1000 учителя вече са я попълнили и получили своя персонализиран доклад с резултати, което е ясен сигнал, че преподавателите имат нужда от този инструмент и той може да им помогне да видят по-добре себе си отстрани” – коментира Петко Иванов, гл. редактор на образователния сайт prepodavame.bg.

Уменията, които инструментът мери, са свързани с овластяване на учениците, подбиране на качествени ресурси за обучение, практичност в преподаването, приобщаващи стратегии, умение за непрекъснато учене и развитие, използване на технологии в обучението.

Инструментът, който няма аналог в България,  е достъпен безплатно на: https://prepodavame.bg/uchitel-na-21-vek/

Резултатите до момента показват, че най-много учители притежават нагласата за непрекъснато учене. Най-ниски резултати пък са регистрирани по отношение на умението за овластяване на учениците, т.е. за включването на децата активно в училищния живот и собственото им учене. Всеки, който попълни анкетата, получава не само резултатите си, но и списък с ресурси и насоки как може да развие професионалните си умения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *