Инициативата „Дай 5!“ на фондация „От нас зависи“ насърчава доброволчеството сред младежите

0

„Дай 5!“ казваме, когато отбелязваме онзи момент, в който се справяме добре заедно. „Дай 5!“ се нарича и новата инициатива на фондация „От нас зависи“, която ще включи младежи от десет училищни паралелки и ще им помогне да създадат свои доброволчески проекти, но и да научат много повече за доброволчеството и работата на организации в различни сфери.

Според доклад на Евростат, само 14% от младежите в България участват в доброволчески дейности, което е значително по-ниско в сравнение с други европейски страни. Например, средностатистически в Европейския съюз тази цифра е над 20%.

 

Ето защо в рамките на 2024 г. фондация „От нас зависи“ предприе крачка към разширяването на възможностите за участие в доброволчески действия на повече младежи. Със серия от събития и практически стъпки учениците ще се запознаят по-добре с няколко доброволчески инициативи и сами ще могат да реализират и управляват свой собствен проект с истински бюджет.

 

Първият етап от проекта започва на 19 април от 12 ч. в SOHO. Именно там 10 доброволчески организации, подпомагащи различни социални сфери ще се срещнат с младежи от някои столични училища. Във формата на, т.нар. „жива библиотека“ всеки от учениците ще има възможност да разговаря, да зададе въпросите си и да опознае по-добре дейността на организациите. В събитието ще участват неправителствените организации „Светът на Мария“, НАДРБ (Национална асоциация на доброволците в Република България), „Бандата на 1500-те“, „Грийнпийс“ – България, WWF, „За Земята“, „КиберКлуб“, TimeHeroes, CVS и „От нас зависи“.

 

Проектът „Дай 5!“ е разделен в две части: първата ще се проведе от април до юни, а втората – от септември до декември.

В първия етап от проекта ще се включат пет училищни паралелки в горните класове, които вече са избрани. През септември „живата библиотека“ ще се проведе отново и тогава ще се включат останалите пет класа.

След тези опознавателни събития учениците ще имат възможност демократично да изберат неправителствените организации, с които биха искали да работят. Следващият етап от инициативата ще е свързан с провеждането на еднодневни работилници (или т.нар. хакатони), в рамките на които младежите ще се научат какво е необходимо, за да да решават социалнозначими проблеми, свързани с дейността на организацията, която са избрали. Целта на всеки от хакатоните е да завърши с идея за инициатива, предложена от учениците, която ще бъде реално осъществена от тях и подпомогната финансово. През целия период младежите ще получават и менторска подкрепа от екипа на фондация „От нас зависи“, за да се справят успешно с всички предизвикателства, пред които ще се изправят в реализирането на своята доброволческа инициатива.

 

Чрез проекта „Дай 5!“ фондация „От нас зависи“ ще опита да разшири възможностите на взаимен достъп между неправителствените организации и младежи, но и да овласти младите хора, като им помогне да открият разрешение на важни социални проблеми. Обичайно когато такива инициативи са налични, младежите могат да се включат само с доброволен труд, без допълнителни задължения и възможност за развиване на управленски знания и умения. „Дай 5!“ ще направи обратното и учениците няма да са доброволци, на които се дават инструкции, а ще се превърнат в създатели на нови идеи за помагане на различни общности и каузи.

 

Фондация „От нас зависи“ е основана през 2023 г. с мисия да бъде движеща сила в създаването на по-справедливо, равноправно и устойчиво бъдеще за всички. Водена от вярата в силата на общността, понастоящем Фондацията  се занимава с проблема на разрушеното социално доверие, което е довело до разделение, самота и социална безизходица. Проектите на Фондацията са ориентирани от една страна към създаването на възможности за по-голяма социална ангажираност, но и към подпомагането на групи хора да изтъкат нова, приобщаваща социална тъкан там, където живеят.

 

Фондацията  ръководи едноименен хуманитарен център в Младост 4, чрез който подпомага семейства в уязвима ситуация, включително и хора, търсещи временна закрила в България с хуманитарна помощ и интеграционни дейности.

Инициативата се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *