Имат ли място родителите в училище? Отговаря Асоциация “Родители”

Първият публичен форум за мястото на родителите в училището ще бъде проведен от Асоциация “Родители” на 13 октомври в София. Повече за събитието ще ни разкаже Яна Алексиева.

-Здравейте, Яна. Нека да запознем с причините да бъде организиран първия голям форум, посветен на мястото на родителите в училище. Има ли предпоставки в България за този разговор?

Здравейте и благодаря за интереса към събитието ни. Мисля, че предпоставки за подобен форум и нужда от дискусия е крайно належащ. Нужно е все повече да се отдели време в обществото за тези разговори, които променят нагласите и които следва да доведат до промяна в образованието на децата ни, до средата в която прекарват времето си, израстват и формират личностите си. 

Родителите крият една много голяма и неосъзната сила, която може да е констуктивна и насочена в правилна посока, а не разпиляна. Родители и учители трябва да започнат системни разговори и изграждане на доверие помежду им – да бъдат партньори. 

Нашият опит показва, че и учители и родители искат промяна на училището и образованието, но за съжаление не си говорят и не вървим в една посока, изморяваме се от ежедневието. 

– Асоциация „Родители“ е направила проучване за нагласите на родителите към училището и техните ангажименти. Какво показват тези нагласи?

През тази година направихме проучване сред родителите в София за нуждите и очакванията им. И това, което виждаме е, че родителите се вълнуват от образованието на децата си, все повече посочват, че имат нужда от прозрачност и доверие между учителите и тях и забелязваме тенденция, че родителите се вълнуват все по-осъзнато от това как се чувстват децата им, как се развиват в социален аспект и имат нужда от по-редовна и качествена обратна връзка от учителите,освен оценките за знание, има и осъзнаване в посока детското мнение и зачитането му. 

Повече подробности от излседането ще разкажем на форума на 13.10, в кино “Люмиер”.

– Ако трябва да форумулирате с едно изречение посланието на събитиетието на 13 октомври, какво би било то?

Целта на форума ни е да отворим пространство за обсъждане на темата в какво училище мечтаем да учат и да растат като щастливи хора, децата ни. Колко важно е родители и учителите да са партньори и да водим конструктивен разговор. 

 Какво ще чуем на форума „Училището зона за родители“?

Форумът ще даде възможност в първата си част на професионалисти посветили живота и работата си на промяна на образованието и на средата за децата ни. След 14 часа каним всички на работилница “Моите стъпки към мечтаното училище” – по време на нея всеки ще има възможност да изговори ключови мисли за училището, ще даде идеите си, ще помечтаем и ще можем да си тръгнем с поне една идея какво бихме направили за училището. 

– С какво познание ще си тръгнат родителите?

Много искаме всички участници да имат възможност да чуят и да изговорим как си представяме училището и какво всеки от нас може да направи, защото има много начини с които да помогнем на българското училище  да се промени и да върне радостта от ученето в децата. 

Освен това, сме приготвили специална книжка “Училище и родители. Митове и истини”, в която е събран част от опита ни за взаимоотношенията училище-родители.

– Има ли опасност родителите да прекрачват границата и колко време всъюност е необходимо, за да се създаде общност, в която всеки знае своите задължения?

Училищна общност се гради последователно, основата е доверие, което се изгражда с много търпение. В изграждане на общността водеща роля имат учителите. Много е важно да промени преспективата през която гледаме и да започнем да вярваме, че родители и учителите са партньори. 

– Какво включва „училището на бъдещето“ и как може да бъде изградено? Ще видим ли скоро този модел у нас?

Много се надявам да видим този нов модел скоро, но затова трябва много работа и смелост. Българското училище има нужда от цялостна промяна, а не на парче, има нужда от това учителите да се чувстват подкпрепени и мотивирани, има нужда децата да бъдат наистина в центъра и да върнем загубения човешки облик. Но, вярваме, че вече вървим в правилна посока, защото има осъзнаване за такава промяна. 

Училището на бъдещето трябва да подготвя щастливи и спокойни, бъдещи големи хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *