Излезе крайното класиране на кандидат-студентите в СУ

0

Софийски университетТретият и последен етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014/2015 г. беше обявен днес. В третия етап на класиране участват потвърдилите от първия или втория етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-горна желана специалност, както и всички, некласирани на първите два етапа. Резултатите от третото класиране са окончателни.

4710 новоприети студенти са се записали или са потвърдили специалността, в която са класирани на първия и втория етап. Запълнени след първия и втория етап на класирането са специалностите „Психология“, „Скандинавистика“, „Право“, „Музика“, „Кореистика“, „Японистика“, „Журналистика“, „Китаистика“, „Индология“,“Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“, „Връзки с обществеността“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Записването за третия етап на класирането е окончателно и трябва да бъде направено в периода 30 юли – 1 август 2014 г. включително. 8 292 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. Най-много са кандидатите, посочили като първо желание специалност „Психология“. На второ и трето място са специалностите „Право“ и „Софтуерно инженерство“, следвани от „Предучилищна и училищна педагогика“, „Медицина“, „Английска филология“, „Социални дейности“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Фармация“ и „Публична администрация“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *