За 11 години Училищна Телерик Академия е обучила на дигитални умения близо 17 000 ученици в цялата страна

68% от работещите пълнолетни възпитаници на Училищна Телерик Академия са наети на експертна позиция или като младши експерти

 

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна IT инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви, че от 2010 г. до днес близо 17 000 ученици са взели участие в програмите ѝ и са надградили знанията си по програмиране и дигитални технологии. Мащабът на инициативата се е разраснал многократно от средно 12 населени места на година, в периода 2010-2017 г., до 41 населени места през 2022 г.

„Вече над 11 години осигуряваме безплатни обучения на учениците в цялата страна. Изключително щастливи сме да споделим, че делът на учениците ни в областните градове нараства от около 10% на 55% през последните три години, а този на учениците от по-малките градове и села е нараснал от 1% на 10% за същия период. В Училищна Телерик Академия се стремим да достигаме до все повече деца във всички населени места и да им предоставяме полезно учебно съдържание, за да изградим необходимите им умения и знания в дигиталната сфера, подготвяйки ги за успешно начало на тяхната кариера.“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Развитие на устойчив интерес към ИТ

83% от възпитаниците на Училищна Телерик Академия, които в момента са пълнолетни, споделят, че програмата им е помогнала да осъзнаят интереса си към IT и го е засилила и подпомогнала за останалите 17%. Те посочват, че са използвали уменията и знанията, придобити по време на школите в средното (60%) и университетското образование (54%). За учениците от 4.-12. клас – програмата е помогнала на 58% от тях да осъзнаят/открият интересите си в сферата на IT и за други 38% е задълбочила интереса. 85% от участниците в 4.-7. клас и 67% от възпитаниците в 8.-12. клас твърдят, че участието в школите им е помогнало да се представят по-добре на състезания.

През последните две учебни години (2019-2020 и 2020-2021) 39 от общо 64 медала от национални състезания по информатика са спечелени от ученици преминали през програмите на Училищна Телерик Академия.

Програмите на академията помагат на учениците да развият широк спектър от умения 

85% от родителите на ученици, на които им предстои кандидатстване в ново училище след 7 клас, казват, че участието в школите на Училищна Телерик Академия влияе върху планирането и формирането на техния избор, а при 44% от тях е в голяма или много голяма степен.

Освен практическите умения по програмиране (създаване на уебсайтове/ игри и др.), добавената стойност на програмите за учениците в 4.-7. клас е, че обучението в школите на академията повишава увереността на децата при работата с компютър и интернет. Други положителни аспекти са: повишаване скоростта на учене и възприемане на информация от децата и възможността да се срещат и общуват с хора, с които имат сходни на техните интереси. Според родителите, колкото по-дълго децата им участват в школите, толкова по-положително това се отразява на развитието на специфични умения. 

Училищна Телерик Академия оказва значително влияние върху пазара на труда в България 

Постиженията на възпитаниците на академията са впечатляващи. От навършилите пълнолетие, 65% работят и 58% учат, което показва много силно професионално развитие за групата. 78% от работещите се занимават с дейности, които са свързани с компютърни технологии и програмиране. 68% от работещите пълнолетни възпитаници на Училищна Телерик Академия са наети на експертна позиция или като младши експерти. Това е разбираемо, тъй като повечето възпитаници на академията съвсем скоро са завършили гимназия и тепърва навлизат на пазара на труда, а също и защото техните умения предполагат експертна работа. Няколко са достигнали старши експертни позиции или са в ролята на ръководител на екип, мениджър или директор. Последните предимно са по-възрастни алумни. Видовете позиции, които заемат, са разнообразни, но можем да обобщим най-често срещаните професии: разработчик на уеб приложения, разработчик на настолни приложения, фронтенд разработчик, уеб дизайнер, преподавател, разработчик на мобилни приложения, системен администратор и предприемач.

Повече от половината от тези, които работят на позиция, която не е свързана с компютри и технологии, споделят, че използват в работата си уменията, придобити в програмите на Училищна Телерик Академия. Това показва, че програмата развива умения за 21. век, които са приложими за широк спектър от работни места и дейности.  

Училищна Телерик Академия оказва значително влияние върху развитието на учителите в своята преподавателска мрежа 

Академията успява да окаже силно влияние както върху подобряването на уменията на децата, интересуващи се от информационни технологии и програмиране, така и върху подобряването на уменията на учителите. Според получените данни, въздействието на програмата върху преподавателските подходи на анкетираните учители е силно. Те дават оценка 9.10 по скалата от 1 до 10 за степента в която са съгласни, че в следствие на програмата са развили нови умения. Учителите смятат участието си в програмите за полезно както за приноса им в развитието на децата в IT сферата, така и за развитието на собствените им умения като учители. 94% от респондентите споделят, че прилагат наученото в ежедневната си практика в училище. Училищна Телерик Академия постига много високи нива на удовлетвореност от обучението и подкрепата, предоставена на учителите. Над 90% от учителите са съгласни, че програмата е допринесла за подобряване и усъвършенстване на преподавателските методи, които използват.

За да измери ефекта от дейността си, през последната година Училищна Телерик Академия си сътрудничи с изследователската агенция Глобал Метрикс и Фондация „Америка за България“, които организират независима оценка за постигнатото.

Оценката има за цел да провери ефекта от програмите на Училищна Телерик Академия върху развитието на техните възпитаници, преподавателите и местните общности, в които работят. Тя се основава на качествени и количествени изследователски методи, с които са събирани данни от възпитаници на Училищна Телерик Академия, техните родители и учители. Използвани са и вторични анализи на данни от личните проучвания на академията сред учители и ученици преди и след участието им в обученията.

За целите на проучването бившите възпитаници на програмата са разделени на три изследвани групи:

1/ ученици 4.-7. клас;

2/ ученици в 8.-12. клас;

3/ възпитаници на възраст над 18 г. (бивши участници, които са били на 18 или повече години към момента на оценяването).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *